Mikä tarkoittaa [sic]

Kun kohtaat kirjoituksessa sanan tai lauseen, joka vaikuttaa kyseenalaiselta tai virheelliseltä, saatat nähdä merkinnän [sic] sen jälkeen. Mutta mitä tekee [sic] oikeastaan ​​tarkoita? Ja miten sitä pitäisi käyttää editoinnissa ja oikolukemisessa? Tässä oppaassa tarkastelemme lähemmin sanan merkitystä ja käyttöä [sic]sekä joitakin usein kysyttyjä kysymyksiä.

Ymmärtäminen [sic]

Sana sic on latinankielinen termi, joka tarkoittaa ”näin” tai ”niin”. Muokkauksessa ja oikolukemisessa, [sic] käytetään osoittamaan, että sana tai ilmaus on litteroitu tai lainattu täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy alkuperäisessä lähdemateriaalissa, vaikka se sisältäisi virheen, outoa ilmaisua tai epätavallista kirjoitusasua.

Jos esimerkiksi lainasit tekstiä, joka sisälsi seuraavan lauseen:

Heidän (sic) on kaksi monta kirjoitusvirhettä tässä lauseessa (sic).

Merkintä [sic] osoittaisi, että lause lainattiin täsmälleen sellaisena kuin se esiintyi alkuperäisessä tekstissä, mukaan lukien kirjoitus- ja kielioppivirheet.

Käyttämällä [sic] kirjoittamisessa ja muokkauksessa

Käyttö [sic] voi auttaa välittämään tarkkuuden tunteen ja huomion yksityiskohtiin kirjoittaessasi tai muokkaaessasi, varsinkin kun lainaat lähteitä, jotka sisältävät virheitä tai epätavallisia lauseita. On kuitenkin tärkeää käyttää [sic] harkiten, koska liiallinen käyttö voi häiritä tai tarkoittaa lähdemateriaalin kunnioittamisen puutetta.

Tässä on joitain ohjeita käyttöä varten [sic] tehokkaasti:

  • Käyttää [sic] säästeliäästi, vain tarvittaessa selventääkseen, että lainattu sana tai ilmaus esiintyy täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy lähdemateriaalissa.
  • Älä käytä [sic] korostaa kielioppi- tai kirjoitusvirheitä, jotka ovat selvästi kirjoitusvirheitä tai yksinkertaisia ​​virheitä, koska ne voivat tuntua pedanttisilta tai alentuneilta.
  • Harkitse, voiko lähdetekstin virhe tai epätavallinen ilmaisu olla tarkoituksellista tai osa laajempaa tyylivalintaa. Tällaisissa tapauksissa käytetään [sic] voi olla sopimatonta tai harhaanjohtavaa.

UKK

Entä jos yhdessä lainatussa lauseessa on useita virheitä?

Jos lause sisältää useita virheitä, [sic] voidaan käyttää jokaisen virheen jälkeen osoittamaan, että se on litteroitu täsmälleen sellaisena kuin se esiintyi alkuperäisessä tekstissä. On kuitenkin tärkeää käyttää harkintaa näissä tapauksissa; Jos lause on niin täynnä virheitä, että sitä on vaikea lukea, voi olla parempi muotoilla lainaus uudelleen tai jättää se kokonaan pois.

Voi [sic] käytetään lainausmerkkien virheiden korjaamiseen?

Ei; [sic] tulee käyttää vain osoittamaan, että lainattu sana tai lause esiintyy täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy alkuperäisessä tekstissä. Jos haluat tehdä korjauksen lainaukseen, voit tehdä sen laittamalla korjauksen hakasulkeisiin ja ilmoittamalla, että se on oma lisäyksesi, kuten näin:

Alkuperäinen lainaus: ”Voisin [sic] osti sen auton.”

Korjattu lainaus: ”Olisin voinut [sic] osti sen auton.”

Onko käytölle vaihtoehtoja [sic]?

Joo; kontekstista riippuen saatat pystyä käyttämään muita merkintätapoja osoittamaan, että sana tai lause esiintyy täsmälleen sellaisena kuin se esiintyy alkuperäisessä tekstissä. Voit esimerkiksi käyttää lainausmerkkejä tai kursiivia asettaaksesi kyseenalaisen sanan tai lauseen. Kuitenkin, [sic] on yleisimmin käytetty merkintä tähän tarkoitukseen, ja sitä pidetään yleensä selkeimpänä ja tiiviimpana.

Nämä ohjeet huomioon ottaen voit käyttää [sic] luottavaisin mielin, tietäen, että se auttaa varmistamaan tarkkuuden ja selkeyden kirjoittamisessasi ja muokkauksessasi.