Mitä tarkoittaa Pro forma

Pro forma on latinankielinen lause, joka tarkoittaa ”muodon vuoksi” tai ”muodon vuoksi”. Yritysrahoituksessa pro forma viittaa tilinpäätökseen, joka ennustaa, miten yritys pärjää tulevaisuudessa, perustuen tiettyihin oletuksiin ja hypoteettisiin tilanteisiin todellisten tulosten sijaan. Pro forma -tilinpäätöstä käytetään usein ennustamiseen ja suunnitteluun.

Miten pro forma -tilinpäätös laaditaan?

Pro forma -tilinpäätös laaditaan tekemällä oletuksia yrityksen tulevasta toiminnasta ja taloudellisesta kehityksestä. Nämä oletukset voivat perustua historiallisiin tietoihin tai toimialan keskiarvoihin. Esimerkiksi pro forma -tuloslaskelma voi ennakoida liikevaihdon kasvua myyntiennusteiden ja ennakoitujen hinnankorotusten perusteella, kun taas pro forma -tase voi ennakoida omaisuuden ostoja ja lainojen lyhennyksiä.

Pro forma -tilinpäätös voi sisältää:

 • Pro forma tuloslaskelma
 • Pro forma tase
 • Pro forma kassavirtalaskelma
 • Pro forma isojen kirjainten taulukko

Miksi pro forma -tilinpäätöstä käytetään?

Pro forma -tilinpäätöstä käytetään useista syistä, mukaan lukien:

 • Tulevan suorituskyvyn ennustaminen
 • Testaa mahdollisten strategisten tai operatiivisten muutosten vaikutusta taloudelliseen tulokseen
 • Tulevien rahoitustarpeiden suunnittelu
 • Tietojen tarjoaminen mahdollisille sijoittajille tai lainanantajille

Mitkä ovat pro forma -tilinpäätösten rajoitukset?

Vaikka pro forma -tilinpäätökset voivat olla hyödyllisiä ennustamisessa ja suunnittelussa, ne eivät perustu todellisiin tuloksiin ja siksi niillä on rajoituksia. Joitakin rajoituksia ovat mm.

 • Ne perustuvat oletuksiin ja hypoteettisiin oletuksiin, jotka eivät välttämättä toteudu
 • Ne eivät välttämättä kuvasta yrityksen toiminnan ja taloudellisen suorituskyvyn todellisuutta
 • He saattavat olla liian optimistisia eivätkä ota huomioon mahdollisia riskejä ja epävarmuustekijöitä

UKK

Mitä eroa on pro forma -tilinpäätöksen ja todellisen tilinpäätöksen välillä?

Pro forma -tilinpäätös on hypoteettinen ja perustuu oletuksiin, kun taas varsinainen tilinpäätös perustuu todellisiin tuloksiin.

Ovatko pro forma -tilinpäätökset oikeudellisesti sitovia?

Ei, pro forma -tilinpäätös ei ole oikeudellisesti sitova, eivätkä ne korvaa varsinaisia ​​tilinpäätöksiä oikeudellisissa tai sääntelyllisissä tarkoituksissa.

Miksi pro forma -tilinpäätöstä käytetään usein fuusioissa ja yrityskaupoissa?

Pro forma -tilinpäätös voi auttaa ostajia arvioimaan mahdollisen yrityskaupan taloudellisia vaikutuksia ja tekemään tietoisia päätöksiä kohdeyrityksen arvosta.

Voidaanko pro forma -tilinpäätöstä käyttää verotuksessa?

Ei, veroviranomaiset eivät hyväksy pro forma -tilinpäätöstä, eikä niitä voida käyttää verotuksessa.