Mitä tarkoittaa Ex Parte

Ex parte on latinalainen termi, joka tarkoittaa ”vain toiselta puolelta” tai ”yhdeltä osapuolelta”. Oikeudellisesti se viittaa oikeudelliseen käsittelyyn tai menettelyyn, jossa vain yksi osapuoli saapuu tuomarin tai muun laillisen viranomaisen eteen. Tämä on toisin kuin useimmat oikeuskäsittelyt, joissa on useita osapuolia ja molemmilla osapuolilla on mahdollisuus esittää kantansa ja perustelunsa.

Ex parte -menettelyjä käytetään tyypillisesti hätätilanteissa, joissa tarvitaan välitöntä toimintaa. Näissä tilanteissa osapuoli voi pyytää ex parte -käsittelyä saadakseen oikeuden määräyksen nopeasti ilman, että hänen tarvitsee odottaa täydellistä käsittelyä kaikkien osapuolten läsnä ollessa.

Miten Ex Parte Proceedings toimii

Jos asianosaisen on pyydettävä ex parte -käsittelyä, hän yleensä tekee aloitteen tai pyynnön tuomioistuimelle. Osapuolen on osoitettava olevansa hätätilanteessa, joka vaatii välittömiä toimia etujensa turvaamiseksi.

Kun hakemus on jätetty, tuomioistuin tarkistaa sen selvittääkseen, onko ex parte -käsittely perusteltu. Jos näin on, tuomioistuin määrää istuntopäivän ja ilmoittaa asiasta muille asianosaisille. Muut osapuolet eivät kuitenkaan ole läsnä ex parte -käsittelyssä.

Ex parte -käsittelyssä sitä pyytänyt osapuoli esittelee asiansa ja perustelunsa tuomarille tai muulle oikeusviranomaiselle. Tuomari tekee tämän jälkeen päätöksen istunnossa esitettyjen tietojen perusteella. Tämä päätös voi olla väliaikainen tai lopullinen päätös tapauksen luonteesta riippuen.

UKK

Milloin ex parte -menettelyjä käytetään?

Ex parte -menettelyjä käytetään tyypillisesti hätätilanteissa, joissa tarvitaan välitöntä toimintaa. Jos osapuoli esimerkiksi tarvitsee nopeasti annettavan oikeuden määräyksen suojellakseen etujaan tai estääkseen vahingon, hän voi pyytää ex parte -käsittelyä.

Mikä on ex parte kuulemisen tarkoitus?

Ex parte -käsittelyn tarkoituksena on antaa osapuolelle mahdollisuus saada oikeuden määräys nopeasti ilman, että hänen tarvitsee odottaa täydellistä käsittelyä kaikkien osapuolten läsnä ollessa. Näitä kuulemistilaisuuksia käytetään tyypillisesti hätätilanteissa, joissa vaaditaan välittömiä toimia osapuolen etujen suojelemiseksi tai haittojen estämiseksi.

Onko kaikkien osapuolten oltava läsnä ex parte -käsittelyssä?

Ei. Ex parte -käsittelyissä vain yksi osapuoli saapuu tuomarin tai muun laillisen viranomaisen eteen. Muut asian osapuolet eivät ole läsnä istunnossa.

Mitä tapahtuu ex parte kuulemisen jälkeen?

Ex parte -käsittelyn jälkeen tuomari tekee ratkaisun istunnossa esitettyjen tietojen perusteella. Tämä päätös voi olla väliaikainen tai lopullinen päätös tapauksen luonteesta riippuen. Jos päätös on väliaikainen, täysi kuuleminen kaikkien läsnä olevien osapuolten kanssa voidaan määrätä myöhempään ajankohtaan.

Voiko osapuoli valittaa ex parte -käsittelyn päätöksestä?

Joo. Asianosainen voi valittaa ex parte -käsittelyn päätöksestä, samoin kuin mistä tahansa muusta tuomioistuimen päätöksestä. Valituksen tekemisen prosessi ja vaatimukset voivat kuitenkin vaihdella oikeudenkäyttöalueen ja tapauksen luonteen mukaan.