Mitä tarkoittaa post mortem

Post mortem on termi, jota käytetään kuvaamaan analyysiä tai tutkimusta, joka tapahtuu tietyn tapahtuman, yleensä henkilön kuoleman, jälkeen. Liiketoiminnassa se viittaa projektin analysointiin sen valmistumisen tai päättämisen jälkeen. Post mortem -tutkimuksen tarkoituksena on arvioida projektin kokonaistehokkuutta, tunnistaa onnistumiset ja epäonnistumiset sekä selvittää mahdollisuudet parannuskeinoon tulevaisuudessa.

Post mortem on tärkeä työkalu projektinhallintakäytäntöjen parantamiseen, koska se tarjoaa arvokasta tietoa siitä, mikä toimi hyvin ja mikä ei. Se auttaa projektipäälliköitä tunnistamaan alueet, joilla he voivat parantaa prosesseja, tekniikoita ja strategioita tulevia projekteja varten.

Post Mortem -analyysin edut

 • Tunnistaminen, mikä meni pieleen projektin aikana
 • Päätetään, miten tulevia projekteja voidaan parantaa
 • Arvioi yksilöiden ja tiimien vahvuudet ja heikkoudet
 • Projektiryhmän sulkeminen
 • Kannustaa avointa viestintää ja yhteistyötä

Post mortem -analyysin suorittamisen vaiheet

 1. Määrittele analyysin laajuus ja tavoitteet
 2. Kerää tietoja ja tietoja
 3. Tunnista projektin onnistumiset ja epäonnistumiset
 4. Tunnista avaintekijät, jotka vaikuttavat menestykseen ja epäonnistumiseen
 5. Kehitä suosituksia tulevien hankkeiden parantamiseksi
 6. Esittele havainnot sidosryhmille ja sisällytä ehdotuksia

UKK

Mitä eroa post mortemin ja retrospektiivisen välillä on?

Retrospektiivinen on termi, jota käytetään kuvaamaan analyysiä tai tutkimusta, joka tapahtuu projektin aikana, yleensä sprintin tai vaiheen lopussa. Retrospektiivin tarkoituksena on arvioida tiimin suorituskykyä, tunnistaa kehittämiskohteita ja tehdä muutoksia seuraavaa iteraatiota varten. Post mortem -analyysi tehdään hankkeen päätyttyä sen yleisen tehokkuuden arvioimiseksi.

Kenen tulisi osallistua post mortem -analyysiin?

Kaikkien projektiryhmän jäsenten, mukaan lukien sidosryhmät, tulisi osallistua post mortem -analyysiin. Tämä sisältää projektipäälliköt, tiimin jäsenet ja kaikki, joihin projektin tulos vaikuttaa. Projektin koosta ja monimutkaisuudesta riippuen voi olla hyödyllistä ottaa mukaan ulkopuolinen ohjaaja puolueettoman analyysin varmistamiseksi.

Mitä yleisiä sudenkuoppia on vältettävä post mortem -analyysin aikana?

 • Yksilöiden syyllistäminen prosessin parantamisen sijaan
 • Ei mukana kaikkia sidosryhmiä tai tiimin jäseniä
 • Ei kerätä tarpeeksi tietoa tai tietoa
 • Ei kehitä toteutettavia suosituksia
 • Ei noudata suosituksia