Mitä tarkoittaa ADHD

ADHD on lyhenne sanoista Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Se on hermoston kehityshäiriö, joka vaikuttaa sekä lapsiin että aikuisiin. ADHD:lle on ominaista jatkuva tarkkaamattomuus, yliaktiivisuus ja impulsiivisuus, jotka häiritsevät päivittäistä toimintaa.

ADHD-potilailla on usein vaikeuksia ylläpitää huomiota, keskittyä tehtäviin ja suorittaa ne. He voivat myös olla helposti hajamielisiä, unohtuvia ja hajaantuneita. Lisäksi heillä voi olla vaikeuksia hallita impulssejaan, harjoittaa riskialtista käyttäytymistä ja hallita tunteitaan.

ADHD vaikuttaa ihmisiin eri tavoin ja voi aiheuttaa ongelmia eri elämänalueilla, mukaan lukien tutkijat, työ, ihmissuhteet ja jopa itsetunto.

ADHD:n oireet

ADHD:ta on kolme päätyyppiä, ja jokaisella on omat oireensa:

  • Huomaamaton tyyppi: Keskittymisvaikeudet, unohtaminen, epäjärjestyminen, haluttomuus ryhtyä tehtäviin, jotka vaativat jatkuvaa henkistä ponnistelua
  • Hyperaktiivinen-impulsiivinen tyyppi: Jännitys, levottomuus, impulsiivisuus, vaikeus odottaa vuoroaan, keskeyttää toiset
  • Yhdistetty tyyppi: Sekä tarkkaamattomuuden että hyperaktiivisuuden-impulsiivisuuden oireita

ADHD:n syyt

ADHD:n tarkkaa syytä ei tunneta, mutta tutkimukset viittaavat siihen, että genetiikka, aivojen kehitys ja ympäristötekijät voivat vaikuttaa asiaan. Se on yleisempää pojilla kuin tytöillä, ja sukuhistoria on riskitekijä.

ADHD:n hoito

ADHD:n hoitoon kuuluu yleensä lääkkeiden ja käyttäytymisterapian yhdistelmä. Lääkkeet, kuten stimulantit ja ei-stimulantit, voivat auttaa parantamaan tarkkaavaisuutta ja yliaktiivisuutta. Käyttäytymisterapia voi opettaa ADHD:sta kärsiville ihmisille organisatorisia ja ajanhallintataitoja, auttaa heitä luomaan rutiineja ja käsittelemään kaikkia samanaikaisesti esiintyviä sairauksia, kuten ahdistusta tai masennusta.

Elämäntapamuutokset, kuten säännöllinen liikunta, terveellinen ruokavalio ja hyvät nukkumistottumukset, voivat myös auttaa hallitsemaan ADHD:n oireita.

UKK

Onko ADHD vamma?

ADHD tunnustetaan vammaiseksi amerikkalaisten vammaisten lain (ADA) mukaan, ja ihmiset, joilla on häiriö, voivat olla oikeutettuja työpaikan majoitus- tai koulutuspalveluihin.

Voiko ADHD hävitä?

Vaikka ADHD:n oireet voivat parantua ajan myötä, häiriö ei yleensä häviä itsestään. Hoito ja elämäntapamuutokset voivat kuitenkin auttaa hallitsemaan oireita tehokkaasti.

Voiko aikuisilla olla ADHD?

Kyllä, ADHD voi jatkua aikuisikään asti, ja monet ihmiset saattavat saada diagnoosin vasta myöhemmässä elämässä. ADHD:n oireet voivat olla vieläkin häiritsevämpiä aikuisiässä, koska ne voivat vaikuttaa uraan ja henkilökohtaisiin suhteisiin.

Voiko ADHD diagnosoida väärin?

Kyllä, ADHD voidaan diagnosoida väärin, koska oireet voivat olla päällekkäisiä muiden sairauksien, kuten ahdistuksen, masennuksen tai oppimisvaikeuksien, kanssa. Pätevän terveydenhuollon tarjoajan kattava arviointi voi auttaa varmistamaan tarkan diagnoosin.