Mitä tarkoittaa Ecce Homo

Ecce Homo on latinankielinen lause, joka tarkoittaa ”katso miestä”. Se on viittaus raamatulliseen kertomukseen Pontius Pilatuksen esittämisestä Jeesuksen Kristuksen yleisölle ennen ristiinnaulitsemistaan.

Johanneksen evankeliumissa Pilatus tuo Jeesuksen väkijoukon eteen ja sanoo: ”Katso miestä!” keinona näyttää ihmisille, mitä he ovat tehneet hänelle. Tästä lauseesta on tullut synonyymi ristillä kärsivän Kristuksen kuvalle, ja sitä on käytetty taiteessa, kirjallisuudessa ja musiikissa edustamaan tätä hetkeä.

Ilmaisua ”ecce homo” on käytetty myös viittaamaan Kristuksen taiteellisiin esityksiin, erityisesti sellaisiin, jotka kuvaavat häntä pukeutuneena orjantappurakruunuun ja purppuraiseen kaapuun, jonka roomalaiset sotilaat antoivat hänelle ennen hänen ristiinnaulitsemistaan.

Ilmaus ”ecce homo” on tullut edustamaan muutakin kuin vain Kristuksen kuvaamista taiteessa. Siitä on tullut vertauskuva Kristuksen uhrista ja kärsimyksestä, jonka hän kärsi ihmiskunnan puolesta.

UKK

Mikä on ilmaisun ”Ecce Homo” merkitys?

Ilmauksella ”Ecce Homo” on kristinuskossa merkittävä symboliikka, sillä se edustaa hetkeä, jolloin Kristus esiteltiin joukolle ennen ristiinnaulitsemistaan, sekä kuvaa ristillä kärsivästä Kristuksesta.

Mitä ”Ecce Homo” tarkoittaa?

Ilmaus ”Ecce Homo” tarkoittaa ”katso miestä” ja viittaa Pontius Pilatukseen, joka esitteli Jeesuksen Kristuksen yleisölle ennen ristiinnaulitsemistaan.

Mikä on ”Ecce Homon” käyttö taiteessa?

Ilmaisua ”Ecce Homo” on käytetty viittaamaan Kristuksen taiteellisiin esityksiin, erityisesti niihin, jotka kuvaavat häntä pukeutuneena orjantappurakruunuun ja purppuraiseen kaapuun, jonka roomalaiset sotilaat antoivat hänelle ennen hänen ristiinnaulitsemistaan.

Mitä ”Ecce Homo” edustaa?

Ilmaus ”Ecce Homo” on tullut edustamaan muutakin kuin vain Kristuksen kuvaamista taiteessa. Siitä on tullut vertauskuva Kristuksen uhrista ja kärsimyksestä, jonka hän kärsi ihmiskunnan puolesta.

Onko ”Ecce Homo” suosittu kirjallisuudessa?

Kyllä, ilmaisua ”Ecce Homo” on käytetty kirjallisuudessa kuvaamaan Kristuksen kärsimystä, ja useat kirjailijat ovat käyttäneet sitä herättämään lukijoissaan vahvoja tunteita.