Mitä tarkoittaa Nunc Pro Tunc

Lakiasioita käsiteltäessä ei ole harvinaista törmätä termiin ”nunc pro tunc”. Tämä latinankielinen lause voi olla hämmentävä niille, jotka eivät tunne sen merkitystä. Tässä artikkelissa selitämme, mitä nunc pro tunc tarkoittaa ja miten sitä käytetään oikeudenkäynneissä.

Määritelmä ja käyttö

Nunc pro tunc on oikeudellinen termi, joka tarkoittaa ”nyt ja silloin”. Tätä lausetta käytetään kuvaamaan määräyksen tai tuomion taannehtivaa myöntämistä. Pohjimmiltaan sen avulla tuomioistuin tai hallintoviranomainen voi aikaistaa kanteen tai päätöksen taaksepäin niin, että se näyttää siltä kuin se olisi tehty aikaisemmin kuin se todellisuudessa oli.

Oletetaan esimerkiksi, että tuomari antaa asiassa päätöksen, mutta hallinnollisen virheen vuoksi päätöstä ei kirjata tuomioistuimen pöytäkirjaan tai pöytäkirjaan. Tuomari voi sitten antaa nunc pro tunc määräyksen, jolla päätös merkitään pöytäkirjaan takautuvasti sen alun perin antamispäivästä lukien.

Toinen yleinen sanan nunc pro tunc käyttö on oikeudellisten asiakirjojen virheiden korjaaminen. Jos asiakirjassa on virhe tai puute, tuomioistuin voi sallia korjauksen nunc pro tunc, jotta korjattu versio näyttää siltä kuin se olisi tehty samaan aikaan alkuperäisen asiakirjan kanssa.

Nunc Pro Tuncin vaatimukset

Jotta määräys tai tuomio voidaan myöntää nunc pro tunc, on tyypillisesti kaksi vaatimusta, jotka on täytettävä:

  1. Alkuperäisen kanteen tai päätöksen on oltava tehty silloin, kun taannehtivaa määräystä haetaan.
  2. Määräyksen tai päätöksen tekemisen laiminlyönti ei saa johtua mistään pyynnön esittäneen osapuolen virheestä tai laiminlyönnistä.

Jos nämä edellytykset täyttyvät, tuomioistuin tai hallintoviranomainen voi hyväksyä määräys- tai tuomiopyynnön nunc pro tunc.

UKK

Mikä on nunc pro tuncin tarkoitus?

Nunc pro tuncin tarkoituksena on korjata virheitä tai puutteita oikeudenkäynneissä. Sen avulla tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset voivat korjata takautuvasti virheitä tai tehdä määräyksiä tai päätöksiä, jotka jäivät tahattomasti huomiotta silloin, kun ne olisi pitänyt tehdä.

Voiko mikä tahansa osapuoli pyytää nunc pro tunc helpotusta?

Kyllä, kuka tahansa oikeudenkäynnin osapuoli voi pyytää nunc pro tunc helpotusta. Osapuolen on kuitenkin täytettävä edellä esitetyt vaatimukset, jotta pyyntö voidaan hyväksyä.

Voidaanko nunc pro tuncilla muuttaa tapauksen lopputulosta?

Ei, nunc pro tunc ei ole tarkoitettu muuttamaan tapauksen lopputulosta. Sitä käytetään vain virheiden tai puutteiden korjaamiseen oikeudenkäynneissä.

Käytetäänkö nunc pro tuncia rikosasioissa?

Kyllä, nunc pro tunc voidaan käyttää rikosasioissa sekä siviiliasioissa ja hallintomenettelyissä.

Kaiken kaikkiaan nunc pro tunc on oikeudellinen termi, jota käytetään korjaamaan virheitä tai puutteita oikeudenkäynneissä. Sen avulla tuomioistuimet ja hallintoviranomaiset voivat korjata takautuvasti virheitä tai tehdä määräyksiä tai päätöksiä, jotka jäivät tahattomasti huomiotta silloin, kun ne olisi pitänyt tehdä.