Mitä tarkoittaa Denarius / Denari / Denarii

Denarius (monikko: Denarii) oli hopeakolikko, jota käytettiin muinaisessa Roomassa noin vuodesta 211 eKr., ja sitä käytettiin Rooman jälkeiseen aikaan asti. Se oli yleisin liikkeessä ollut kolikko Rooman tasavallan ja Rooman valtakunnan aikana. Denariuksesta tuli Rooman valtakunnan tavallinen vaihtoraha.

Denarius oli pieni hopeakolikko, joka vastasi suunnilleen työläisen päivärahaa. Kolikon arvo oli 10 aasia, jotka olivat pienempiä kuparikolikoita. Denariusta lyötiin suuria määriä ja sitä käytettiin laajasti tavaroiden ja palveluiden kaupassa.

Itse sana Denarius tulee sanasta ”deni”, joka tarkoittaa kymmentä, mikä kuvastaa sen arvoa suhteessa As:aan. Denariusta käytettiin kaikkialla Rooman maailmassa Roomasta maakuntiin. Kun valtakunta laajeni, myös denaarien käyttö lisääntyi, ja siitä tuli laajalti hyväksytty maksuväline kaikkialla muinaisessa maailmassa.

UKK

Mikä on denaarin arvo?

Denarin arvo vaihteli historian aikana, mutta sen käyttöönoton yhteydessä sen arvo oli kymmenen aasia. Se vastasi kouluttamattoman työntekijän päiväpalkkoja. Asin ja denaarin arvo muuttui merkittävästi tasavallassa ja valtakunnassa.

Miten Denariusta käytettiin muinaisessa Roomassa?

Denarius oli muinaisen Rooman yleisimmin käytetty hopearaha, se oli tavallinen vaihtokolikko. Kolikkoa käytettiin tavara- ja palvelukaupassa, palkkojen, verojen ja velkojen maksamisessa sekä tavaroiden ja palveluiden ostamisessa valtiolta tai yksityisomisteisilta kauppapaikoilta.

Oliko Denarius ainoa muinaisessa Roomassa käytetty kolikko?

Ei, antiikin Roomassa käytettiin muita kolikoita. Yleisimmät kolikot Denarin lisäksi olivat As ja Sestertius, jotka olivat kuparikolikoita, sekä Aureus, joka oli 25 denaarin arvoinen kultakolikko. Rooman valtakunnassa oli liikkeellä myös useita muita alueellisia ja maakunnallisia kolikoita, mukaan lukien Antoninianus, joka oli 3. vuosisadalla jKr.

Mikä on Denariuksen merkitys antiikin Rooman historiassa?

Denarius oli tärkeä antiikin Rooman historiassa, koska se heijastaa Rooman talouden kasvua ja valtakunnan laajentumista. Kun valtakunta laajeni, myös denaarien käyttö lisääntyi, ja siitä tuli laajalti hyväksytty maksuväline kaikkialla muinaisessa maailmassa. Myös siirtyminen pronssisten kolikoiden käytöstä hopeakolikoihin Roomassa oli merkittävä muutos, joka heijasti ajan muuttuvia taloudellisia olosuhteita.

Kaiken kaikkiaan Denarius oli tärkeä osa Rooman talousjärjestelmää, toimi vaihtovälineenä, symboloi Rooman talouden voimaa ja vaurautta ja näytteli roolia roomalaisen yhteiskunnan rakentamisessa.