Mitä tarkoittaa SNAFU

Kun halutaan varmistaa onnistuneet tulokset missä tahansa organisaatiossa, viestintä on avainasemassa. Ilman tehokasta viestintää on suuri todennäköisyys, että syntyy kaaos ja tehdään virheitä. Itse asiassa viestintähäiriöt ovat vastuussa joistakin tuhoisimmista tilanteista, joita historian aikana on tapahtunut. Tässä tulee esiin termi SNAFU. SNAFU on lyhenne sanoista ”Situation Normal: All F**ked Up”. Tässä artikkelissa perehdymme SNAFU:n käsitteeseen ja tutkimme viestintähäiriöiden seurauksia sekä niiden välttämistä.

SNAFU:n ymmärtäminen

Termi SNAFU sai alkunsa toisen maailmansodan aikana, jolloin sotilaat käyttivät sitä kuvaamaan tilannetta, joka oli mennyt pieleen huonon viestinnän tai suunnittelun vuoksi. Lyhenne oli tapa sotilaille ilmaista turhautumistaan ​​käyttämättä kiroilua virallisissa viestintäkanavissa.

Nykyaikana SNAFUa käytetään kuvaamaan kaikkia tilanteita, joissa viestintä on katkennut ja joka on johtanut katastrofaaliseen lopputulokseen. Näin voi tapahtua millä tahansa toimialalla terveydenhoidosta kuljetuksiin ja rahoitukseen. Ja seuraukset voivat olla vakavia, ja seurauksena voi olla mitä tahansa pienistä haitoista ihmishenkien menetykseen.

Viestintähäiriöiden seuraukset

Viestintähäiriöiden seuraukset voivat vaihdella tilanteen mukaan. Jotkut yleisimmistä seurauksista ovat:

 • Viivästykset projektin aikatauluissa
 • Vähentynyt tuottavuus
 • Kasvaneet kustannukset
 • Työn laatu heikkenee
 • Asiakkaiden tyytymättömyys
 • Oikeudelliset kiistat
 • Fyysinen vahinko tai loukkaantuminen
 • Elämän menetys

Nämä seuraukset voivat vaikuttaa merkittävästi organisaatioon ja sen sidosryhmiin, vahingoittaa mainetta ja heikentää luottamusta.

Kuinka välttää viestintäkatkoksia

Hyvä uutinen on, että viestintähäiriöt voidaan välttää. Tässä on muutamia vinkkejä, joiden avulla voit välttää SNAFU:t organisaatiossasi:

 • Luo selkeät viestintäkanavat. Varmista, että kaikki tietävät kenen kanssa heidän tulisi kommunikoida ja miten.
 • Käytä oikeita työkaluja. Käytä tehtävään sopivia viestintävälineitä. Esimerkiksi sähköposti voi riittää yksinkertaiseen pyyntöön, mutta monimutkaisempiin projekteihin voidaan tarvita projektinhallintatyökalu.
 • Luo läpinäkyvyyden kulttuuri. Edistä avointa ja rehellistä viestintää, jossa työntekijät eivät pelkää ottaa esille huolenaiheita tai esittää kysymyksiä.
 • Kehitä selkeät prosessit ja menettelytavat. Varmista, että kaikki tietävät vaiheet, jotka on suoritettava tehtävän suorittamiseksi.
 • Suorita säännölliset sisäänkirjautumiset. Varmista, että kaikki ovat samalla sivulla ja ettei tule väärinkäsityksiä.

UKK

Mitä termi SNAFU tarkoittaa?

SNAFU on lyhenne sanoista ”Situation Normal: All F**ked Up”. Sitä käytetään kuvaamaan kaikkia tilanteita, joissa on ollut kommunikaatiokatkos, joka on johtanut katastrofaaliseen lopputulokseen.

Mitä seurauksia viestintähäiriöillä on?

Viestintähäiriöiden seurauksia voivat olla projektien aikataulujen viivästykset, tuottavuuden lasku, kustannusten nousu, työn laadun heikkeneminen, asiakkaiden tyytymättömyys, oikeudelliset riidat, fyysiset vammat tai vammat sekä ihmishenkien menetys.

Miten viestintähäiriöt voidaan välttää?

Viestintähäiriöt voidaan välttää luomalla selkeät viestintäkanavat, käyttämällä oikeita työkaluja, luomalla läpinäkyvyyden kulttuuria, kehittämällä selkeitä prosesseja ja menettelytapoja sekä tekemällä säännöllisiä lähtöselvityksiä.