Mitä tarkoittaa API

API tulee sanoista ”Application Programming Interface”. Se toimii viestintäyhdyskäytävänä, jonka avulla yksi ohjelmistosovellus voi olla vuorovaikutuksessa toisen kanssa. Toisin sanoen API on menetelmä, jonka avulla eri ohjelmistosovellukset ja järjestelmät voivat keskustella toistensa kanssa ja vaihtaa tietoja ilman manuaalista puuttumista.

API on olennainen teknologia, jonka avulla voimme käyttää kolmansien osapuolien palveluita ja sovelluksia saumattomasti omissa ympäristöissämme. API-liittymiä voidaan käyttää eri tarkoituksiin, kuten integroitumiseen sosiaalisen median verkkoihin, pääsyyn verkkomaksujärjestelmiin tai jopa sääennusteiden hakemiseen. Siksi API-tekniikan syvällinen tuntemus voi hyödyttää merkittävästi kaikenkokoisia kehittäjiä ja yrityksiä.

Kuinka API:t toimivat

API:t toimivat tarjoamalla joukon protokollia ja standardeja, joiden avulla eri ohjelmistosovellukset voivat kommunikoida keskenään ja vaihtaa tietoja. Ajattele sovellusliittymiä välineenä, jonka avulla kehittäjät voivat käyttää ja käyttää eri ohjelmistosovellusten toimintoja ilman, että heidän tarvitsee tietää ohjelmistosovellusten toiminnasta.

API:t on suunniteltu käytettäväksi ilman käyttäjän toimia. Siksi API:t on otettava käyttöön siten, että ne voivat tulkita useiden järjestelmien pyyntöjä ja varmistaa saumattoman tiedonvaihtoprosessin.

Yleiset API-protokollat

Yleisimpiä API-protokollia ovat REST, SOAP ja XML-RPC. REST, joka tulee sanoista Representational State Transfer, on yleisimmin käytetty API-protokolla. REST käyttää HTTP-menetelmiä, kuten GET, POST, PUT ja DELETE, tietojen vaihtamiseen eri sovellusten välillä.

SOAP, joka tulee sanoista Simple Object Access Protocol, on XML-pohjainen protokolla, jota käytetään tiedon vaihtamiseen eri järjestelmien välillä. SOAP on monimutkaisempi protokolla kuin REST, ja sitä käytetään tyypillisesti, kun turvallisuusvaatimukset ovat korkeat.

XML-RPC, joka tulee sanoista Extensible Markup Language Remote Procedure Call, on vanhempi protokolla, jota ei enää käytetä laajalti, mutta jossa on edelleen joitain vanhoja sovelluksia, jotka käyttävät sitä. XML-RPC perustuu XML:ään ja sitä käytetään tyypillisesti matalan tason sovelluksissa.

UKK

Mitä eroa on API:lla ja verkkopalveluilla?

API ja verkkopalvelut eivät ole samoja, mutta niillä on yhtäläisyyksiä. Verkkopalvelut ovat eräänlainen API, joka noudattaa REST-protokollaa useiden järjestelmien väliseen viestintään ja tiedonvaihtoon. Yleisesti ottaen kaikki verkkopalvelut ovat sovellusliittymiä, mutta kaikki sovellusliittymät eivät ole verkkopalveluita.

Mitkä ovat sovellusliittymien yleisiä käyttötapauksia?

API:illa on lukemattomia käyttötapauksia eri toimialoilla. Joitakin yleisiä käyttötapauksia ovat: sosiaalisen median integrointi, maksujen käsittely, sää- ja sijaintitietojen haku, todennus ja valtuutus, sisällönhallinta ja hakukoneoptimointi.

Miksi kehittäjät käyttävät sovellusliittymiä?

Kehittäjät käyttävät sovellusliittymiä säästääkseen aikaa, rahaa ja resursseja. Sovellusliittymien avulla kehittäjät voivat käyttää muiden sovellusten toimintoja ilman, että heidän tarvitsee luoda kaikkea tyhjästä. Sovellusliittymien avulla kehittäjät voivat myös rakentaa tehokkaampia ja skaalautuvia sovelluksia.

Voivatko API:t olla ilmaisia?

Kyllä, API:t voivat olla ilmaisia ​​tai maksullisia. Jotkut yritykset tarjoavat avoimen lähdekoodin sovellusliittymiä ilmaisena palveluna, kun taas toiset veloittavat sovellusliittymiensä pääsystä maksun.

Mitkä ovat sovellusliittymiin liittyvät mahdolliset tietoturvariskit?

API:t voivat aiheuttaa turvallisuusriskejä, jos niitä ei ole toteutettu oikein. Joitakin yleisiä sovellusliittymiin liittyviä turvallisuusriskejä ovat: todennus- ja valtuutusongelmat, tietosuojaongelmat, injektiohyökkäykset ja sivustojen väliset komentosarjahyökkäykset (XSS).