Mitä tarkoittaa CPM

CPM (Cost Per Mille) on digitaalisessa mainonnassa käytetty mittari, joka mittaa, kuinka paljon rahaa mainostajat ovat valmiita maksamaan jokaisesta 1 000 mainoksen näyttökerrasta. Se on suosittu verkkomainonnassa käytetty hinnoittelumalli, ja se löytyy useista verkkomainonnan kanavista, kuten näyttömainonnasta, sosiaalisessa mediassa ja videomainonnasta.

CPM on tehokas tapa mainostajille tavoittaa mainoksillaan suuri joukko ihmisiä ilman, että heidän tarvitsee maksaa jokaisesta käyttäjän napsautuksesta tai toiminnasta. Mainostajat maksavat vain siitä, kuinka monta kertaa heidän mainoksensa näytetään kohdeyleisölle, ja he voivat seurata mainostensa menestystä tuhannen näyttökerran hinnan avulla.

Miten tuhannen näyttökerran hinta lasketaan

CPM lasketaan jakamalla mainoskampanjan kokonaishinta näyttökertojen kokonaismäärällä ja kertomalla tulos 1 000:lla. Jos mainostaja esimerkiksi maksaa 1 000 dollaria mainoskampanjasta, joka tuottaa 100 000 näyttökertaa, tuhannen näyttökerran hinta lasketaan seuraavasti:

CPM = (1 000 $ / 100 000) x 1 000 = 10 $

CPM:n edut

Yksi CPM-mallin käytön tärkeimmistä eduista on, että sen avulla mainostajat voivat tavoittaa suuren joukon ihmisiä viestillään. Koska mainostajat maksavat vain mainoksen näyttökertojen määrästä, he voivat saada viestinsä monien ihmisten eteen ilman, että heidän tarvitsee maksaa jokaisesta yksittäisestä napsautuksesta tai tuloksesta.

CPM on myös hyödyllinen mittari mainoskampanjan onnistumisen seurannassa. Mainostajat voivat käyttää tuhannen näyttökerran hintaa määrittääkseen, mitkä mainokset toimivat hyvin ja mitkä eivät, ja he voivat muokata mainontastrategiaansa sen mukaisesti.

UKK

K: Onko CPM ainoa digitaalisessa mainonnassa käytetty hinnoittelumalli?

V: Ei, digitaalisessa mainonnassa käytetään useita muita hinnoittelumalleja, mukaan lukien CPC (napsautuskohtainen hinta), CPA (toimintakohtainen hinta) ja CPS (myyntihinta).

K: Mistä tiedän, onko CPM oikea hinnoittelumalli mainoskampanjalleni?

V: Se riippuu mainontatavoitteistasi. Jos tavoitteesi on tavoittaa viestilläsi suuri joukko ihmisiä, tuhannen näyttökerran hinta voi olla oikea valinta kampanjallesi.

K: Onko CPM kustannustehokkain hinnoittelumalli?

V: Ei aina. Hinnoittelumallin kustannustehokkuus riippuu monista tekijöistä, kuten kohdeyleisöstä, viestistä ja mainoskanavasta. On tärkeää ottaa huomioon kaikki nämä tekijät valittaessa hinnoittelumallia mainoskampanjallesi.

K: Voinko käyttää tuhannen näyttökerran hintaa kaikentyyppiseen digitaaliseen mainontaan?

V: Tuhannen näyttökerran hintaa voidaan käyttää useisiin digitaalisiin mainontakanaviin, mukaan lukien näyttömainonta, sosiaalinen media ja videomainonta.

K: Kuinka voin parantaa tuhannen näyttökerran hintaani?

V: On olemassa useita tapoja parantaa tuhannen näyttökerran hintaasi, mukaan lukien kohdistaminen tietylle yleisölle, mainostesi laadun parantaminen ja tehokkaamman mainoskanavan käyttäminen.