Mitä tarkoittaa Et Seq (Et Sequentes/Sequentia)

Et seq on yleisesti käytetty lyhenne lakikirjoituksissa ja viittaa ’et sequentes’ tai ’sequentia’, joka on latinaa ja tarkoittaa ’ja seuraavaa’. Sitä käytetään osoittamaan, että tekstissä viitataan sarjaan toisiinsa liittyviä asiakirjoja tai lähteitä ja että seuraavat lainaukset ovat osa samaa viiteryhmää tai -sarjaa.

Et seqiä käytetään ensisijaisesti juridisessa kirjoittamisessa tilan säästämiseksi pitkiin tapausluetteloihin tai säädöksiin viitattaessa, mikä helpottaa tekstin lukemista ja seuraamista.

Kuinka käyttää et seq:

Et seq käytetään osoittamaan, että seuraavat lainaukset ovat osa samaa viiteryhmää tai -sarjaa. On tärkeää varmistaa, että lainaukset ovat todellakin osa samaa sarjaa tai ryhmää, koska et seq:n väärinkäyttö voi vahingoittaa kirjoittajan uskottavuutta. Tässä on esimerkki:

Tuomioistuin viittasi tapaukseen Smith v. Johnson (1984) 2 WLR 234 ja muut sarjan kohdat 236 ja sitä seuraavat kohdat.

Tässä esimerkissä ”muut sarjassa” kuuluvat kaikki samaan ryhmään, ja ”kohdassa 236 ja sitä seuraavat” viittaa Smith v. Johnson -tapauksen jälkeisiin viittauksiin, jota käytetään vertailukohtana.

UKK:

1. Mistä tiedän, milloin käytän et seq?

Et seq tulee käyttää, kun tekstissä viitataan sarjaan liittyviä asiakirjoja tai lähteitä. Varmista, että lainaukset ovat todellakin osa samaa ryhmää tai sarjaa, ennen kuin käytät et seq.

2. Voidaanko et seq käyttää muillakin aloilla kuin lain?

Vaikka et seq käytetään ensisijaisesti juridisessa kirjoittamisessa, sitä voidaan käyttää muilla aloilla, joissa viitataan sarjaan liittyviin lähteisiin tai asiakirjoihin.

3. Pitääkö minun kursivoida et seq?

Ei ole tarpeen kursivoida ja seq, koska se on yleinen lyhenne lakikirjoituksissa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että lyhenne kirjoitetaan oikein ja johdonmukaisesti koko tekstissä.

4. Pitäisikö ja seq kirjoittaa isolla kirjaimella?

Et seq tulee kirjoittaa muodossa ”et seq” pienillä kirjaimilla, koska se on yleinen lyhenne lakikirjoituksissa.

5. Voinko käyttää sanaa ”ja seuraavat” et seq sijaan?

Vaikka ”ja seuraavat” on käyttökelpoinen vaihtoehto et seq:lle, lyhenteen käyttö on suositeltavampaa oikeudellisissa kirjoituksissa, koska se säästää tilaa ja on laajalti tunnustettu.