Mitä tarkoittaa autofobia

Autofobia, joka tunnetaan myös nimellä monofobia, on pelko olla yksin tai eristyksissä. Autofobia on yleinen fobia, jonka voivat aiheuttaa monet tekijät, kuten genetiikka, aikaisemmat kokemukset ja lapsuuden ympäristö. Se voi aiheuttaa ahdistusta ja ahdistusta yksilöissä ja vaikuttaa heidän jokapäiväiseen elämäänsä. Autofobian ymmärtäminen ja hallitseminen voi auttaa ihmisiä elämään tyydyttävämpää ja itsenäisempää elämää.

Autofobian oireet

 • Jatkuva pelko yksin tai eristäytymisestä
 • Sosiaalisten tilanteiden välttäminen
 • Paniikkikohtaukset ja ahdistus yksinäisyydessä tai yksin olemisen ajattelussa
 • Avuttomuuden ja epätoivon tunne
 • Fyysiset oireet, kuten hikoilu, vapina ja sydämentykytys

Autofobian hoito

Autofobiaan on saatavilla useita hoitoja, kuten:

 • Kognitiivinen käyttäytymisterapia (CBT)
 • Altistusterapia
 • Rentoutumistekniikat
 • Lääkitys

Terveydenhuollon ammattilainen voi suositella näiden hoitojen yhdistelmää tilan vakavuudesta riippuen.

Autofobian itseapustrategiat

On myös itseapustrategioita, joita yksilöt voivat käyttää autofobiansa hallintaan, kuten:

 • Yksin vietetyn ajan lisääminen vähitellen
 • Harrastaa toimintaa, joka ei vaadi seuraa
 • Tukiryhmiin liittyminen
 • Keskustele luotettujen ystävien tai perheenjäsenten kanssa
 • Harjoittelee rentoutumistekniikoita, kuten syvää hengitystä ja meditaatiota

UKK

Mikä aiheuttaa autofobian?

Autofobia voi johtua useista eri tekijöistä, kuten genetiikasta, aiemmista kokemuksista ja lapsuuden ympäristöstä. Trauma, hyväksikäyttö ja laiminlyönti voivat myös edistää autofobiaa.

Onko autofobia yleinen fobia?

Kyllä, autofobia on yleinen fobia, joka vaikuttaa moniin ihmisiin ympäri maailmaa.

Voiko autofobiaa parantaa?

Vaikka autofobia ei ehkä ole täysin parantunut, erilaiset hoidot ja itseapustrategiat voivat auttaa yksilöitä hallitsemaan oireitaan ja viettämään tyydyttävämpää elämää.

Voiko lääkitys auttaa autofobiaan?

Kyllä, lääkitys voi auttaa autofobiassa, varsinkin tapauksissa, joissa yksilön oireet ovat vakavia. Terveydenhuollon ammattilainen voi määrätä lääkkeitä yksilön tarpeiden mukaan.

Voiko altistushoito olla tehokas autofobiaan?

Kyllä, altistusterapian on havaittu olevan tehokas hoito autofobiaan. Siihen sisältyy yksilön asteittainen altistaminen tilanteille, jotka laukaisevat hänen pelkonsa, mikä voi auttaa häntä voittamaan pelkonsa ajan myötä.