Mitä tarkoittaa woke

Termi ”woke” on tullut yhä suositummaksi nyky-yhteiskunnassa, erityisesti poliittisissa ja yhteiskunnallisissa keskusteluissa. Siitä on tullut yleinen termi, jota käytetään kuvaamaan henkilöä, joka on sosiaalisesti ja poliittisesti tietoinen ja tietoinen systeemisestä rasismista, eriarvoisuudesta ja epäoikeudenmukaisuudesta yhteiskunnassa.

Termi ”woke” liittyy myös laajempaan kulttuuriliikenteeseen, joka korostaa kriittistä ajattelua, itsetietoisuutta ja aktivismia. Tämän sosiaalisen ja kulttuurisen liikkeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta sosiaalisesta epäoikeudenmukaisuudesta ja ajaa yhteiskunnallista muutosta.

Termin ”woke” alkuperä ja historia

Termi ”woke” juontaa juurensa afrikkalaisen amerikkalaisen kansan englannin kielestä (AAVE) ja juontaa juurensa 1900-luvun puoliväliin. AAVE:ssa termiä ”woke” käytettiin kuvaamaan mustia amerikkalaisia ​​koskevista sosiaalisista ja poliittisista ongelmista.

Termi ”woke” sai valtavirran huomion ja suosion vuonna 2014 Michael Brownin murhan jälkeen Fergusonissa, Missourissa. Black Lives Matter -liike syntyi vastauksena tähän tapahtumaan, ja termi ”heräsi” yhdistettiin aktivismiin ja sosiaaliseen tietoisuuteen.

Määritelmä ”woke”

Muodollinen määritelmä termille ”woke” on olla tietoinen sosiaalisista ja poliittisista ongelmista, erityisesti syrjintään ja eriarvoisuudesta. ”Herääminen” tarkoittaa sitä, että on tietoinen sortojärjestelmistä ja pyrkii purkamaan nämä järjestelmät.

Woke henkilö on joku, joka ymmärtää systeemisen rasismin olemassaolon, tunnustaa etuoikeutensa ja ryhtyy toimiin sortoa vastaan.

Usein kysytyt kysymykset aiheesta ”Woke”

Mitä tarkoittaa olla ”herännyt”?

”Woke” tarkoittaa olla tietoinen sosiaalisista ja poliittisista ongelmista, erityisesti syrjintään ja eriarvoisuudesta. ”Herääminen” tarkoittaa sitä, että on tietoinen sortojärjestelmistä ja pyrkii purkamaan nämä järjestelmät.

Onko ”herättynä” merkitystä vain mustille amerikkalaisille?

Vaikka termi ”woke” juontaa juurensa AAVE:stä ja mustien yhteisöstä, ”herättynä” oleminen on merkityksellistä kaikille. Järjestelmällinen sorto ja eriarvoisuus vaikuttavat kaikenrotuisiin ja -taustaisiin ihmisiin, ja ”herättynä” tarkoittaa näiden järjestelmien tunnustamista ja vastustamista.

Voidaanko ketään pitää ”wokena”, jos hän vielä oppii ja kasvaa?

Kyllä, ”woke” on matka ja prosessi. On mahdotonta saada täydellistä ymmärrystä ja tietoisuutta kaikista sosiaalisista ja poliittisista kysymyksistä kaikkina aikoina. Kuitenkin ”herättynä” oleminen tarkoittaa avointa oppimista, kasvua ja pyrkimystä tehdä paremmin.

Onko ”woke” positiivinen vai negatiivinen termi?

”Heräämistä” pidetään yleensä positiivisena terminä. Se liittyy kriittiseen ajatteluun, itsetietoisuuteen ja aktivismiin. Jotkut kriitikot kuitenkin väittävät, että sitä voidaan käyttää performatiivisella tavalla, jossa joku vain väittää olevansa ”herännyt” sosiaaliseen painoarvoon ryhtymättä tarkoituksenmukaisiin toimiin sorron torjumiseksi.

Miten joku voi tulla ”wokemmaksi”?

”Wokeksi” tuleminen on prosessi, joka sisältää oppimista ja itsereflektiota. Se sisältää kouluttautumisen sosiaalisissa ja poliittisissa kysymyksissä, syrjäytyneiden yhteisöjen äänien kuuntelemisen sekä sorron ja eriarvoisuuden torjumiseen ryhtymistä.

Joitakin tapoja ”herätä” ovat lukemalla eri taustoista tulevien kirjoittajien kirjoja ja artikkeleita, osallistumalla mielenosoituksiin ja mielenosoituksiin, tukemalla järjestöjä, jotka taistelevat sosiaalisen oikeudenmukaisuuden puolesta, ja käymällä mielekkäitä keskusteluja eri taustoista tulevien ihmisten kanssa.