Mitä tarkoittaa US GAAP

US GAAP on lyhenne sanoista Generally Accepted Accounting Principles ja viittaa kirjanpitoohjeisiin, periaatteisiin ja menettelyihin, joita julkisesti noteerattujen yhdysvaltalaisten yritysten on käytettävä tilinpäätöstensä laatimisessa. Securities and Exchange Commission (SEC) vaatii yrityksiä noudattamaan näitä periaatteita varmistaakseen taloudellisen raportoinnin johdonmukaisuuden ja vertailukelpoisuuden.

Nämä periaatteet on kehittänyt Financial Accounting Standards Board (FASB), ja ne kattavat muun muassa tulojen kirjaamisen, varaston arvostuksen, poistot ja paljon muuta. US GAAP koskee kaikentyyppisiä yrityksiä, mukaan lukien julkisesti noteeratut, yksityiset, voittoa tavoittelemattomat ja valtion yksiköt.

UKK US GAAP:sta

Miksi US GAAP on tärkeä?

US GAAP tarjoaa yrityksille yhtenäisen ja luotettavan kehyksen tilinpäätösten laatimiseen ja raportointiin. Tämä edistää johdonmukaisuutta ja vertailukelpoisuutta taloudellisessa raportoinnissa, mikä auttaa sijoittajia, lainanantajia ja muita sidosryhmiä tekemään tietoisia päätöksiä.

Mitkä ovat US GAAP:n tärkeimmät periaatteet?

Jotkut US GAAP:n tärkeimmistä periaatteista ovat:

  • Suoriteperusteinen kirjanpito
  • Konservatiivisuus
  • Olennaisuus
  • Johdonmukaisuus
  • Täysi paljastaminen

Onko US GAAP:n käytölle vaihtoehtoja?

Yhdysvaltojen ulkopuolella toimivat yritykset voivat käyttää kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS) US GAAP:n sijaan. Yhdysvaltalaisten yritysten on kuitenkin noudatettava US GAAP:ia talousraportointia varten.

Mitä tapahtuu, jos yritys ei noudata US GAAP:ia?

Yritykset, jotka eivät noudata US GAAP:ia, voivat joutua viranomaisvalvonnan ja mahdollisten oikeudellisten ja taloudellisten seurausten kohteeksi. Epätarkka tai puutteellinen taloudellinen raportointi voi myös vaikuttaa negatiivisesti yrityksen maineeseen ja tuleviin liiketoimintamahdollisuuksiin.

Kuinka usein US GAAP -ohjeet päivitetään?

FASB tarkistaa ja päivittää US GAAP:ia jatkuvasti varmistaakseen, että periaatteet pysyvät merkityksellisinä ja kuvastavat nykyisiä liiketoimintakäytäntöjä ja taloudellisia olosuhteita. Yritysten on noudatettava uusinta US GAAP:n versiota tilinpäätöstään laatiessaan.

Onko yrityksillä saatavilla resursseja saadakseen lisätietoja US GAAP:stä?

FASB-verkkosivusto tarjoaa runsaasti resursseja ja tietoa US GAAP:stä, mukaan lukien verkkokursseja, webinaareja ja julkaisuja. Yritykset voivat myös neuvotella kirjanpitoalan ammattilaisten kanssa tai käyttää tilitoimistojen palveluita varmistaakseen US GAAP:n noudattamisen.