Mitä tarkoittaa A Fortiori

A fortiori on latinalainen termi, jota käytetään usein oikeudellisissa, loogisissa ja filosofisissa yhteyksissä osoittamaan, että väite tai olettamus on vieläkin todenmukaisempi tai varmempi jo vakiintuneen totuuden tai varmuuden perusteella.

Adverbilause a fortiori tarkoittaa ”vahvemmalla syystä” tai ”että enemmän”. Sitä käytetään ilmaisemaan looginen päätelmä, joka osoittaa johtopäätöksen, joka on varmempi kuin aiemmin vahvistettu lähtökohta.

Esimerkkejä A Fortiorista käytössä

Oikeudellisessa kontekstissa tuomari voi käyttää sitä suuremmalla syyllä päättelyä antaessaan tuomiota. Esimerkiksi, jos henkilö todetaan syylliseksi lievempään syytteeseen, kuten ylinopeus, voidaan päätellä, että hän on todennäköisesti syyllinen myös vakavampaan syytteeseen, kuten huolimattomaan ajamiseen tai vaikutuksen alaisena ajamiseen.

Filosofisessa kontekstissa a fortiori voidaan käyttää johtopäätöksen tekemiseen yhdestä asiasta toisen lähtökohdan perusteella. Esimerkiksi, jos henkilö on valmis tekemään jotain pienemmällä palkkiolla, sitä suuremmalla syyllä voidaan päätellä, että hän olisi myös valmis tekemään saman asian suuremman palkkion vuoksi.

Usein kysyttyä A Fortiorista

1. Mitä eroa on a fortiori ja a priori välillä?

A fortiori ja a priori eivät ole samoja termejä. A fortiori viittaa eräänlaiseen loogiseen päättelyyn, joka päättelee varmemman päätelmän jo vakiintuneesta lähtökohdasta, kun taas a priori on termi, jota käytetään kuvaamaan tietoa, joka perustuu päättelyyn ja päättelyyn havainnoinnin tai kokemuksen sijaan.

2. Onko a fortiori käytössä edelleen?

Kyllä, a fortiori on edelleen laajalti käytetty latinalainen termi nykyajan juridisessa, filosofisessa ja loogisessa diskurssissa.

3. Mikä on a fortiori vastakohta?

A fortiorin vastakohta on minori ad maius, joka tarkoittaa ”pienemmästä suurempaan”. Tätä termiä käytetään, kun johtopäätös tehdään pienemmästä totuudesta tai varmuudesta suurempaan.

Johtopäätös

Yhteenvetona voidaan todeta, että a fortiori on latinalainen termi, jota käytetään ilmaisemaan loogista päättelyä, joka johtaa varmemman päätelmän jo vakiintuneesta lähtökohdasta.

On tärkeää ymmärtää varsinkin sanan merkitys ja käyttö, koska se on edelleen laajalti käytetty termi eri aloilla, mukaan lukien laki, filosofia ja logiikka.