Mitä tarkoittaa Sub Judice

Sub judice on latinankielinen termi, joka tarkoittaa ”oikeudellisen harkinnan alla”. Sitä käytetään yleensä silloin, kun tuomioistuin käsittelee oikeudellista asiaa, ja siksi se on tuomioistuimen päätösten ja päätösten alainen.

Tätä termiä käytetään usein tiedotusvälineiden raportoinnissa, jossa toimittajien odotetaan pidättäytyvän kommentoimasta oikeustapauksia, jotka ovat lainvoimaisia. Kun asia on sub judice, se tarkoittaa, että se on tuomioistuimen käsiteltävänä ja odottaa tuomiota tai päätöstä. Tämä tarkoittaa, että tapaus on edelleen kesken eikä mitään ole vielä päätetty.

Se tarkoittaa myös, että kaikki tapausta koskevat kommentit tai raportit tulisi rajoittaa tosiasioiden raportointiin, eivätkä ne saa sisältää mielipiteitä tai spekulaatioita. Subjudice voi olla tärkeä oikeudellinen käsite, koska se auttaa suojaamaan oikeudenkäyntien koskemattomuutta. Jos ihmiset voivat vapaasti kommentoida tapausta julkisesti sen ollessa käynnissä, se voi mahdollisesti vaikuttaa tapauksen lopputulokseen, mikä voi olla epäreilua asianosaisia ​​kohtaan.

Rajoittamalla sub judid -tapausten kommentoinnin tosiasioiden raportointiin, se auttaa varmistamaan, että oikeusprosessi pysyy oikeudenmukaisena ja puolueettomana. Jos olet mukana oikeudessa, joka on lainvoimainen, on tärkeää olla tietoinen raportointiin ja kommentointiin liittyvistä rajoituksista. Joissakin tapauksissa sinua voidaan kieltää keskustelemasta tapauksesta julkisesti tai jopa tiettyjen henkilöiden kanssa. On tärkeää keskustella asianajajasi kanssa varmistaaksesi, että et vahingossa riko mitään sub judice -rajoituksia.

Usein kysytyt kysymykset Sub Judicesta

  1. Millaiset asiat ovat yleensä sub judice -menettelyjä?
  2. Mitä tahansa asiaa, joka on parhaillaan tuomioistuimen käsiteltävänä ja odottaa päätöstä tai päätöstä, voidaan pitää sub judice -menettelynä. Tämä voi sisältää rikosasioita, siviiliasioita ja muita oikeudellisia asioita.

  3. Mitä tapahtuu, jos joku rikkoo sub judice -rajoituksia?
  4. Jos joku rikkoo sub judice -rajoituksia, se voidaan mahdollisesti nähdä tuomioistuimen halveksunnana. Tämä voi johtaa laillisiin seuraamuksiin, mukaan lukien sakkoja tai jopa vankeutta.

  5. Voivatko toimittajat raportoida sub judice -tapauksista?
  6. Toimittajat voivat raportoida sub judid -tapauksista, mutta heidän on oltava varovaisia ​​rajoittamaan raportointinsa asiatietoihin. He eivät saa esittää mielipiteitä tai spekuloida tapauksen lopputuloksesta ennen kuin päätös tai päätös on tehty.

  7. Voinko puhua omasta oikeusjutustani, jos se on sub judice?
  8. Sinua saatetaan rajoittaa siinä, kuinka paljon voit keskustella julkisesti omasta oikeusjutustasi, jos se on sub judice. Keskustele asianajajasi kanssa varmistaaksesi, että ymmärrät mahdollisesti sovellettavat rajoitukset.