Mitä tarkoittaa blockchain eli lohkoketju

Blockchain-teknologiasta on tulossa yhä suositumpi maailmassa, kiitos sen lukuisten sovellusten eri aloilla. Yksinkertaisesti sanottuna lohkoketju viittaa hajautettuun, digitaaliseen pääkirjatekniikkaan, joka tallentaa tapahtumia useiden tietokoneiden välillä. Jokainen verkon tietokone (joita kutsutaan solmuiksi) ylläpitää kopiota reskontrasta, jota päivitetään jatkuvasti, kun uusi tapahtuma suoritetaan. Tapahtumat on suojattu salauksella, ja käyttäjät pääsevät järjestelmään julkisilla tai yksityisillä avaimilla.

Lohkoketjutekniikka yhdistetään yleisesti kryptovaluuttoihin, kuten Bitcoiniin, mutta sen mahdolliset sovellukset ulottuvat kryptovaluuttoja pidemmälle. Sitä voitaisiin käyttää myös toimialoilla, kuten toimitusketjun hallinta, terveydenhuolto, äänestysjärjestelmät ja rahoituspalvelut mm.

Kuinka se toimii?

Kun uusi tapahtuma aloitetaan, se tallennetaan lohkoon. Lohko lähetetään sitten verkon solmuille validointia varten. Kun solmut vahvistavat tapahtuman, se lisätään aiemmin vahvistettujen tapahtumien ketjuun muodostaen lohkoketjun. Solmujen tehtävänä on varmistaa, että kaikki suoritetut tapahtumat ovat laillisia ja että ne eivät anna vääriä tietoja tietueista.

Turvallisuuden ja läpinäkyvyyden varmistamiseksi lohkoketjuteknologia käyttää monimutkaista salausjärjestelmää, jossa jokainen lohko sisältää ainutlaatuisen koodin (tunnetaan nimellä hash-koodi), joka yhdistää sen ketjun edelliseen lohkoon. Kun lohko on lisätty lohkoketjuun, on erittäin vaikeaa muuttaa tai muuttaa sen sisältämää tapahtumahistoriaa. Tämä lisää läpinäkyvyyttä, koska käyttäjät voivat helposti seurata tapahtumahistoriaa verkossa.

UKK

Mikä on lohkoketju?

Lohkoketju on digitaalinen pääkirjatekniikka, joka tallentaa tapahtumia useiden tietokoneiden välillä hajautetussa verkossa. Jokainen verkon tietokone ylläpitää kopiota reskontrasta, jota päivitetään jatkuvasti, kun uusi tapahtuma suoritetaan. Tapahtumat suojataan salauksella ja niihin päästään julkisilla tai yksityisillä avaimilla.

Mitä hyötyä blockchain-tekniikan käytöstä on?

Lohkoketjuteknologian käyttämisessä on useita etuja, mukaan lukien läpinäkyvyys, turvallisuus, hajauttaminen ja muuttumattomuus. Lohkoketjuteknologia on myös kustannustehokasta, koska se eliminoi välittäjät transaktioissa ja sillä on lukuisia potentiaalisia sovelluksia eri toimialoilla.

Käytetäänkö lohkoketjuteknologiaa vain kryptovaluutoissa, kuten Bitcoinissa?

Ei. Vaikka lohkoketjutekniikka yhdistetään yleisesti Bitcoinin kaltaisiin kryptovaluuttoihin, sen mahdolliset sovellukset ulottuvat kryptovaluuttoja pidemmälle. Teknologiaa voitaisiin käyttää myös toimialoilla, kuten toimitusketjun hallinta, terveydenhuolto, äänestysjärjestelmät ja rahoituspalvelut.

Miten lohkoketju varmistaa turvallisuuden?

Blockchain-tekniikka varmistaa turvallisuuden monimutkaisen salausjärjestelmän kautta, jossa jokainen lohko sisältää ainutlaatuisen koodin, joka yhdistää sen ketjun edelliseen lohkoon. Kun lohko on lisätty lohkoketjuun, on erittäin vaikeaa muuttaa tai muuttaa sen sisältämää tapahtumahistoriaa. Lisäksi useat verkon solmut vahvistavat jokaisen tapahtuman aitouden varmistamiseksi.

Voivatko hallitukset tai instituutiot säännellä blockchain-tekniikkaa?

Blockchain-tekniikka on hajautettua, mikä tarkoittaa, että se ei ole keskusviranomaisen tai laitoksen hallinnassa. Hallitukset ja laitokset voivat kuitenkin säännellä lohkoketjuteknologian ja kryptovaluuttojen käyttöä petosten ja väärinkäytösten estämiseksi.