Mitä tarkoittaa ROI

ROI on lyhenne sanoista Return On Investment. Se on mittari, jolla mitataan sijoituksen onnistumista. Sijoitetun pääoman tuottoprosentti ilmaistaan ​​prosenttiosuutena alkusijoituksesta, ja se edustaa, kuinka paljon voittoa tai tappiota sijoituksesta on saatu.

ROI voidaan laskea kaikentyyppisille sijoituksille, olipa kyseessä markkinointikampanja, uuden tuotteen lanseeraus tai jopa uusi vuokraus. ROI:n ymmärtäminen on välttämätöntä tietoon perustuvien liiketoimintapäätösten tekemiseksi, koska sen avulla sijoittajat ja johtajat voivat arvioida mahdollisia sijoituksia ja määrittää, mitkä niistä tarjoavat todennäköisesti parhaan tuoton.

ROI:ta lasketaan

ROI-kaava on yksinkertainen:

ROI = (Gain from Investment – Cost of Investment) / Cost of Investment

Jos esimerkiksi sijoitat 10 000 dollaria markkinointikampanjaan ja se tuottaa 20 000 dollaria tuloja, sijoitetun pääoman tuottoprosenttisi olisi:

ROI = ($20,000 - $10,000) / $10,000 = 100%

Miksi ROI on tärkeä

ROI on kriittinen mittari kaikenkokoisille yrityksille. Se auttaa sijoittajia ja johtajia määrittämään sijoituksen tehokkuuden ja sen, kannattaako se tehdä. Sijoitetun pääoman tuottoprosenttia laskemalla yritykset voivat:

  • Selvitä, mitkä hankkeet tai investoinnit tuottavat todennäköisesti parhaan tuoton.
  • Arvioi aiempien investointien tehokkuutta.
  • Vertaa eri investointien tai projektien kannattavuutta.
  • Tee datalähtöisiä päätöksiä objektiivisten mittareiden perusteella.

ROI myös auttaa yrityksiä tunnistamaan alueita, joilla ne voivat parantaa. Jos esimerkiksi markkinointikampanja ei tuota positiivista sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, yritys voi analysoida tiedot tunnistaakseen, mikä meni pieleen, ja tehdä muutoksia parantaakseen tulevien kampanjoiden menestystä.

UKK

Mikä on hyvä ROI?

Se riippuu toimialasta ja sijoitustyypistä. Yleensä yli 20 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti katsotaan hyväksi, kun taas alle 10 prosentin sijoitetun pääoman tuottoprosentti ei välttämättä ole tavoittelemisen arvoista.

Mitä tapoja parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia?

On olemassa useita tapoja parantaa sijoitetun pääoman tuottoprosenttia, mukaan lukien:

  • Kustannusten vähentäminen.
  • Kasvata tuloja.
  • Paranna tehokkuutta.
  • Keskity kasvualueille.
  • Tutki uusia markkinoita tai mahdollisuuksia.

Voiko ROI olla negatiivinen?

Kyllä, ROI voi olla negatiivinen, mikä tarkoittaa, että sijoitus johti tappioon. Negatiivinen ROI voi tapahtua, kun investointikustannukset ylittävät voitot.

Kuinka usein ROI pitäisi laskea?

Sijoitetun pääoman tuottoprosentti tulee laskea säännöllisesti sijoitusten onnistumisen arvioimiseksi. Toistuvuus riippuu projektista tai investointityypistä. Esimerkiksi markkinointikampanjan ROI voidaan laskea kuukausittain tai neljännesvuosittain, kun taas kiinteistösijoituksen ROI voidaan laskea vuosittain tai muutaman vuoden välein.