Mitä tarkoittaa Solidity

Solidity on ohjelmointikieli, jota käytetään älykkäiden sopimusten kirjoittamiseen Ethereum-lohkoketjuun. Älykkäät sopimukset ovat itsetoimivia sopimuksia, jotka voivat valvoa sääntöjä ja siirtää omaisuutta automaattisesti ennalta määritettyjen ehtojen perusteella. Solidity-koodin ymmärtäminen on ratkaisevan tärkeää kehittäjille, jotka haluavat luoda hajautettuja sovelluksia (dApps) Ethereum-lohkoketjuun.

Peruskonseptit

 • Tietotyypit: Solidity tukee useita tietotyyppejä, kuten kokonaisluku, looginen arvo, merkkijono, osoite ja taulukot. Tietotyyppien ymmärtäminen on välttämätöntä muuttujien ilmoittamisessa ja funktioiden kirjoittamisessa.
 • Toiminnot: Älykkäät sopimukset koostuvat toiminnoista, joita ulkopuoliset käyttäjät voivat kutsua tai muut sopimukset. Toiminnot voivat muokata lohkoketjun tietoja ja olla vuorovaikutuksessa muiden sopimusten kanssa.
 • Muokkaimet: Muokkaajia käytetään lisäämään rajoituksia toimintoihin. Niiden avulla voidaan tarkistaa, onko käyttäjillä oikeat käyttöoikeudet tai täyttyvätkö tietyt ehdot ennen toiminnon suorittamista.
 • Tapahtumat: Tapahtumia käytetään ilmoittamaan sovellusasiakkaille, kun jotain tapahtuu lohkoketjussa. Ne ovat hyödyllisiä luotaessa reaaliaikaisia ​​käyttöliittymiä, jotka reagoivat sopimustilan muutoksiin.
 • Rakenteet ja kartoitukset: Rakenteita ja kartoituksia käytetään tietojen tallentamiseen ja järjestämiseen lohkoketjussa. Niiden käytön ymmärtäminen on välttämätöntä tehokkaiden ja organisoitujen älykkäiden sopimusten kirjoittamiseksi.

Työkalut ja resurssit

 • Remix IDE: Remix on verkkopohjainen integroitu kehitysympäristö (IDE) älykkäiden sopimusten kirjoittamiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon Ethereum-lohkoketjussa. Se tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän, reaaliaikaisen palautteen ja virheenkorjaustyökalut.
 • Vakavuusdokumentaatio: Solidity-dokumentaatiossa on yksityiskohtaisia ​​selityksiä Solidity-syntaksista, tietotyypeistä, funktioista ja muista käsitteistä. Se sisältää myös esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä Solidity-koodin kirjoittamiseen.
 • Ethereum Stack Exchange: Ethereum Stack Exchange on yhteisölähtöinen kysymys- ja vastaussivusto Ethereumiin ja lohkoketjuihin liittyville aiheille. Se on loistava resurssi saada apua, jakaa tietoa ja oppia muilta.

UKK

 1. Mitä Solidity on?
  Solidity on ohjelmointikieli, jota käytetään älykkäiden sopimusten kirjoittamiseen Ethereum-lohkoketjuun. Älykkäät sopimukset ovat itsetoimivia sopimuksia, jotka voivat valvoa sääntöjä ja siirtää omaisuutta automaattisesti ennalta määritettyjen ehtojen perusteella.
 2. Mitä tietotyyppejä Solidityssä on?
  Solidity tukee useita tietotyyppejä, kuten kokonaislukua, loogista arvoa, merkkijonoa, osoitetta ja taulukoita. Tietotyyppien ymmärtäminen on välttämätöntä muuttujien ilmoittamisessa ja funktioiden kirjoittamisessa.
 3. Mitä modifioijat ovat Solidityssä?
  Modifioreita käytetään lisäämään rajoituksia toimintoihin. Niiden avulla voidaan tarkistaa, onko käyttäjillä oikeat käyttöoikeudet tai täyttyvätkö tietyt ehdot ennen toiminnon suorittamista.
 4. Mikä on Remix IDE?
  Remix IDE on verkkopohjainen integroitu kehitysympäristö (IDE) älykkäiden sopimusten kirjoittamiseen, testaamiseen ja käyttöönottoon Ethereum-lohkoketjussa. Se tarjoaa käyttäjäystävällisen käyttöliittymän, reaaliaikaisen palautteen ja virheenkorjaustyökalut.
 5. Mitä Solidity-dokumentaatio on?
  Solidity-dokumentaatiossa on yksityiskohtaiset selitykset Solidity-syntaksista, tietotyypeistä, funktioista ja muista käsitteistä. Se sisältää myös esimerkkejä ja parhaita käytäntöjä Solidity-koodin kirjoittamiseen.
 6. Mikä on Ethereum Stack Exchange?
  Ethereum Stack Exchange on yhteisölähtöinen kysymys- ja vastaussivusto Ethereumiin ja lohkoketjuun liittyville aiheille. Se on loistava resurssi saada apua, jakaa tietoa ja oppia muilta.