Mitä tarkoittaa Quieta Non Movere

Latinalainen lause ”Quieta Non Movere” tarkoittaa ”Älä korjaa sitä, jos se ei ole rikki”. Toisin sanoen, jos jokin toimii hyvin, sitä ei tarvitse muuttaa. Tällä periaatteella on tärkeitä strategisia seurauksia liike-elämässä, politiikassa ja jopa henkilökohtaisissa suhteissa.

Status quon säilyttämisen tärkeys

On useita syitä, miksi status quon säilyttäminen voi olla strateginen etu:

  • Vakaus – Kun emme tee tarpeettomia muutoksia, voimme varmistaa ympäristömme vakauden ja ennustettavuuden. Tämä voi olla rauhoittavaa epävarmuuden aikoina ja auttaa meitä keskittymään muihin strategisiin tavoitteisiin.
  • Minimoitu riski – Muutoksen mukana tulee aina riskitaso. Jos voimme välttää tarpeettomat muutokset, voimme minimoida näihin muutoksiin liittyvät riskit.
  • Tehokkuus – Jos järjestelmä tai prosessi toimii hyvin, sen muuttaminen voi usein aiheuttaa tehottomuutta ja lisäkustannuksia. Säilyttämällä status quon voimme maksimoida tehokkuuden laadusta tai suorituskyvystä tinkimättä.

Milloin muutosta kannattaa harkita

Vaikka status quon säilyttäminen voi olla strateginen etu, joskus on järkevää harkita muutosta:

  • Kun ympäristö muuttuu – Jos ulkoinen ympäristö muuttuu (esim. uusi kilpailija tulee markkinoille), meidän on ehkä mukauduttava varmistaaksemme, että strategiset tavoitteemme ovat edelleen saavutettavissa.
  • Kun järjestelmä ei enää toimi – Jos järjestelmä tai prosessi ei enää toimi hyvin tai parempia vaihtoehtoja on saatavilla, voi olla aika harkita muutosta.
  • Kun muutoksen kustannukset ovat suuremmat kuin mahdolliset hyödyt – Vaikka muutokseen liittyy aina riskejä, joskus mahdolliset hyödyt painavat kustannukset ja tekevät muutoksesta strategisen välttämättömyyden.

UKK

K: Onko status quon säilyttäminen aina paras strategia?

V: Ei, ei aina. Vaikka status quon säilyttäminen voi olla strateginen etu, joskus on järkevää harkita muutosta. Katso kohta ”Milloin muutosta kannattaa harkita” yllä.

K: Onko muutos aina riskialtista?

V: Kyllä, kaikkiin muutokseen liittyy riskitaso. Joskus mahdolliset hyödyt ovat kuitenkin kustannuksia suuremmat ja tekevät muutoksesta strategisen välttämättömyyden. Katso kohta ”Milloin muutosta kannattaa harkita” yllä.

K: Kuinka voin määrittää, milloin on aika tehdä muutos?

V: Arvioi nykyinen järjestelmä tai prosessi, harkitse strategisia tavoitteitasi ja arvioi ulkoista ympäristöä. Jos järjestelmä ei enää toimi tai ympäristö on muuttunut tavalla, joka vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista, voi olla aika harkita muutosta. Katso kohta ”Milloin muutosta kannattaa harkita” yllä.