Mitä tarkoittaa kestävä kehitys

Kestävä kehitys on käsite, joka keskittyy vastaamaan nykyisen sukupolven tarpeisiin vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuuksia vastata heidän tarpeisiinsa. Se on tasapaino talouskasvun, sosiaalisen kehityksen ja ympäristönsuojelun välillä. Kestävä kehitys on ratkaisevan tärkeää useista syistä, kuten:

 • Ympäristön suojeleminen
 • Talouskasvun edistäminen
 • Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen
 • Kestäviä yhteisöjä luomassa

Kestävän kehityksen käsitteen ymmärtäminen on välttämätöntä, jos haluamme luoda paremman maailman itsellemme ja tuleville sukupolville.

Mitkä ovat kestävän kehityksen osatekijät?

Kestävässä kehityksessä on kolme pääosaa:

 1. Talouskasvu: Talouskasvu on olennainen osa kestävää kehitystä. Se viittaa tavaroiden ja palveluiden tuotannon lisääntymiseen taloudessa, mikä johtaa työllistymismahdollisuuksien ja elintaso paranemiseen. Talouskasvun on oltava kestävää, mikä tarkoittaa, että se ei saa vaarantaa ympäristöä tai tulevia sukupolvia.
 2. Sosiaalinen kehitys: Kestävä kehitys sisältää myös sosiaalisen kehityksen, jolla tarkoitetaan ihmisten elämänlaadun parantamista. Tämä sisältää pääsyn koulutukseen, terveydenhuoltoon ja muihin perustarpeisiin.
 3. Ympäristönsuojelu: Ympäristönsuojelu on kestävän kehityksen kolmas osatekijä. Se viittaa luonnonvarojen ja ympäristön suojeluun. Tähän sisältyy saastumisen vähentäminen, uusiutuvan energian edistäminen ja ekosysteemien suojelu.

Miksi kestävä kehitys on tärkeää?

Kestävä kehitys on välttämätöntä useista syistä:

 • Ympäristön suojeleminen: Kestävä kehitys on ratkaisevan tärkeää, jos haluamme suojella ympäristöä. Se auttaa meitä käyttämään luonnonvaroja vastuullisesti ja vähentämään saastumista ja jätettä.
 • Talouskasvun edistäminen: Kestävä kehitys edistää talouskasvua luomalla uusia työpaikkoja, edistämällä innovaatioita sekä tukemalla uusia toimialoja ja teknologioita.
 • Köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentäminen: Kestävä kehitys auttaa myös vähentämään köyhyyttä ja eriarvoisuutta edistämällä sosiaalista kehitystä ja talouskasvua.
 • Kestävien yhteisöjen luominen: Kestävä kehitys auttaa luomaan kestäviä yhteisöjä edistämällä ympäristöystävällisiä käytäntöjä sekä luomalla yhteisöllisyyden ja yhteisvastuun tunnetta.

UKK

Mitkä ovat kestävän kehityksen tavoitteet?

Yhdistyneet Kansakunnat on määritellyt seitsemäntoista kestävän kehityksen tavoitetta osaksi Agenda 2030 -strategiaansa. Näitä SDG:itä ovat: ei köyhyyttä, nolla nälkä, hyvä terveys ja hyvinvointi, laadukas koulutus, sukupuolten tasa-arvo, puhdas vesi ja sanitaatio, kohtuuhintainen ja puhdas energia, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, teollisuus, innovaatiot ja infrastruktuuri, eriarvoisuuden vähentäminen, kestävät kaupungit ja yhteisöt, vastuullinen kulutus ja tuotanto, ilmastotoimet, elämä veden alla, elämä maalla, rauha, oikeus ja vahvat instituutiot sekä kumppanuudet tavoitteiden saavuttamiseksi .

Kuinka voimme saavuttaa kestävän kehityksen?

Kestävän kehityksen saavuttamiseksi on useita tapoja, mukaan lukien:

 • Pienennämme hiilijalanjälkeämme käyttämällä uusiutuvaa energiaa
 • Säästää luonnonvaroja vähentämällä jätettä ja kierrätystä
 • Ympäristökasvatuksen ja -tietoisuuden edistäminen
 • Tuetaan kestäviä yrityksiä ja toimialoja
 • Luodaan kestäviä yhteisöjä edistämällä julkista liikennettä, kävelykelpoisuutta ja pyöräilyä

Mikä on hallitusten rooli kestävässä kehityksessä?

Hallituksella on keskeinen rooli kestävässä kehityksessä. He voivat luoda politiikkoja ja määräyksiä edistääkseen ympäristönsuojelua, sosiaalista kehitystä ja talouskasvua. Hallitukset voivat myös investoida kestäviin infrastruktuurihankkeisiin ja luoda kannustimia yrityksille ja yksityishenkilöille kestävien käytäntöjen omaksumiseen.

Mikä on yksilöiden rooli kestävässä kehityksessä?

Myös yksilöillä on keskeinen rooli kestävässä kehityksessä. Voimme pienentää hiilijalanjälkeämme säästämällä energiaa, vähentämällä jätettä ja käyttämällä uusiutuvaa energiaa. Voimme myös tukea kestäviä yrityksiä ja käytäntöjä sekä edistää ympäristötietoisuutta ja -kasvatusta.