Mitä tarkoittaa BC

Lyhennettä ”BC” käytetään yleisesti viittaamaan sanoihin Before Christ eli ”ennen Kristusta”. Se on historiankirjoissa, asiakirjoissa ja tutkimuksissa yleisesti käytetty merkintä osoittamaan ajanjaksoa, joka juontaa juurensa ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Monet historioitsijat ja tutkijat käyttävät sitä kronologisena merkkinä.

BC:n käyttöä käytetään ensisijaisesti länsimaissa, mutta se tunnetaan maailmanlaajuisesti. Käsite sai alkunsa juliaanisesta ja gregoriaanisesta kalenterista, jolloin vuosi 1 eKr. merkitsee vuotta ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Se on laajalti hyväksytty tapana merkitä aikaa ennen Kristuksen syntymää.

Miksi termiä BC käytetään?

Termiä ”BC” käytetään auttamaan historiallisten tapahtumien päivämäärän standardoinnissa. Se auttaa historioitsijoita, tutkijoita ja akateemikkoja ymmärtämään ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää tapahtuneiden historiallisten tapahtumien kontekstia.

Vaikka monet ihmiset käyttävät ”BC”:tä tapana osoittaa ajanjaksoa tai aikakautta, se ei ole ainoa merkintätapa. Toinen käytetty merkintätapa on BCE, joka tarkoittaa ”ennen yhteistä aikakautta”. Tätä menetelmää käytetään maallisena vaihtoehtona ”BC”:lle välttääkseen uskonnollisiin vakaumuksiin liittyvät kiistat.

UKK

Mitä eroa on BC:n ja BCE:n välillä?

Termi ”BC” tarkoittaa ”ennen Kristusta”, kun taas ”BCE” tarkoittaa ”ennen yhteistä aikakautta”. Molempia merkintöjä käytetään osoittamaan ajanjaksoja ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää, mutta eaa. on maallinen vaihtoehto eKr., jota käytetään välttämään uskonnollisia yhteyksiä.

Minä vuonna BC alkaa?

Vuosi 1 eKr. on vuosi ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää. Siksi vuosien laskenta aloitettiin päivästä 1 jKr, Jeesuksen Kristuksen syntymävuodesta.

Käytetäänkö muita merkintöjä osoittamaan ajanjaksoja ennen Jeesuksen Kristuksen syntymää?

Kyllä siellä on. Ennen eKr. ja eaa. käyttöä roomalainen hallitsija Dionysius Exiguus otti käyttöön AUC-kalenterin vuonna 525 jKr. Tätä kalenterimerkintää käytettiin osoittamaan vuosia Rooman perustamisen jälkeen, joka alkoi vuonna 753 eaa.