Mitä tarkoittaa Inter Pares

Inter pares on latinalainen termi, joka tarkoittaa ”vertaisten joukossa”. Se viittaa johtamisen eetokseen, joka korostaa tasa-arvoa, keskinäistä kunnioitusta ja yhteistyötä. Käytännössä inter pares tarkoittaa sitä, että johtajat näkevät itsensä osana tiimiä ja työskentelevät yhdessä muiden kanssa yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi. Se tarkoittaa myös sitä, että johtajat arvostavat erilaisia ​​näkökulmia ja ovat valmiita kuuntelemaan ja oppimaan muilta.

Inter pares -johtajuus on erityisen tärkeää nykypäivän globalisoituneessa, toisiinsa kytkeytyneessä maailmassa. Maailmassa, jossa erilaiset kulttuurit, kielet ja arvot risteävät, on tärkeämpää kuin koskaan saada johtajia, jotka ovat taitavia ylittämään eroja ja rakentamaan siltoja ihmisten ja organisaatioiden välille.

Jotkut inter pares -johtajuuden periaatteista ovat:

 • Tasa-arvo: kaikkia tiimin jäseniä arvostetaan tasa-arvoisesti heidän roolistaan ​​tai taustastaan ​​riippumatta.
 • Keskinäinen kunnioitus: tiimin jäsenet kohtelevat toisiaan kunnioittavasti ja arvokkaasti.
 • Yhteistyö: tiimin jäsenet työskentelevät yhdessä kohti yhteistä päämäärää ja jakavat vastuun lopputuloksesta.
 • Elinikäinen oppiminen: johtajat ovat avoimia oppimaan muilta ja arvostavat erilaisia ​​näkökulmia.
 • Osallistava päätöksenteko: tiimin jäsenille annetaan ääni päätöksentekoprosesseissa.

Kuinka harjoitella Inter Pares -johtajuutta

Jos olet kiinnostunut harjoittelemaan inter pares -johtamista, tässä on joitain vinkkejä:

 • Kuuntele aktiivisesti: käytä aikaa kuunnellaksesi tiimisi jäseniä ja yritä ymmärtää heidän näkökantansa.
 • Kommunikoi selkeästi: ole avoin ja rehellinen kommunikaatiossasi muiden kanssa.
 • Arvosta monimuotoisuutta: etsi erilaisia ​​näkökulmia ja näkökulmia ja ole avoin oppimaan niistä.
 • Tee yhteistyötä: työskentele yhdessä muiden kanssa yhteisen päämäärän eteen ja ole valmis jakamaan vastuun lopputuloksesta.
 • Ole nöyrä: huomaa, että sinulla ei ole kaikkia vastauksia, ja ole avoin palautteelle ja rakentavalle kritiikille.

UKK

Mitä hyötyä inter pares -johtajuudesta on?

Inter pares -johtajuudella voi olla monia etuja, kuten:

 • Lisää yhteistyötä ja joukkueen yhteenkuuluvuutta
 • Lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä tiimin jäsenten välillä
 • Innovaatiota ja luovuutta eri näkökulmina arvostetaan
 • Tehokkaampaa ongelmanratkaisua, kun tiimin jäseniä kannustetaan tuomaan ideoitaan

Onko inter pares -johtajuudella merkitystä vain monikulttuurisissa ympäristöissä?

Ei, inter pares johtajuudella on merkitystä kaikissa ympäristöissä, joissa ihmiset työskentelevät yhdessä. Jopa ympäristöissä, joissa kaikki tulevat samasta kulttuurista ja puhuvat samaa kieltä, kokemuksessa, taustassa ja näkökulmissa on todennäköisesti eroja, joita johtajien voi arvostaa ja ymmärtää.

Miten inter pares -johtaminen liittyy perinteisiin johtamismalleihin?

Perinteiset johtamismallit, kuten autokraattinen tai hierarkkinen johtaminen, korostavat johtajan auktoriteettia ja kontrollia tiimissä. Inter pares -johtajuus puolestaan ​​korostaa yhteistyötä, kunnioitusta ja osallisuutta. Vaikka inter pares -johtajuudessa saattaa edelleen olla hierarkkinen rakenne, johtajat näkevät itsensä osana ryhmää eivätkä ryhmän pomoa.