Mitä tarkoittaa feodalismi

Feodalismi on sosiaalinen, taloudellinen ja poliittinen järjestelmä, joka oli olemassa Euroopassa keskiajalla. Se perustui herrojen ja vasallien hierarkiaan, joilla oli maata vastineeksi palvelusta ja uskollisuudesta.

Feodaalijärjestelmä rakentui valtapyramidin ympärille, jonka yläosassa oli kuningas ja alapuolella joukko herroja, ritareita ja talonpoikia. Pyramidin jokaisella kerroksella oli erityisiä velvollisuuksia ja vastuita, ja jokainen tiesi paikkansa järjestelmässä.

Feodalismille oli ominaista maiden vaihto palveluihin, kun kuningas myönsi maata herroilleen vastineeksi heidän uskollisuudestaan ​​ja sotilaallisesta tuestaan. Lordit puolestaan ​​myönsivät maata vasalleilleen, jotka vannoivat uskollisuutensa ja sotilaallisen tukensa herroille.

Feodaalijärjestelmä jaettiin edelleen kahteen kategoriaan: papistoon ja maallikkoon. Papisto koostui kirkosta, mukaan lukien piispat, papit ja munkit, kun taas maallikot koostuivat kaikista muista.

Kuinka feodalismi toimi?

Feodaalijärjestelmä perustui maiden vaihtoon palveluihin. Kuningas myönsi maata herroilleen, jotka sitten antaisivat maata vasalleilleen. Vasalleina herrat ja vasallit vannoivat uskollisuutensa ja sotilaallisen tukensa esimiehilleen.

Lordit olivat vastuussa lain ja järjestyksen ylläpitämisestä mailla ja sotilaallisen tuen antamisesta esimiehilleen sodan aikana. Vasallit olivat vastuussa sotilaallisen tuen antamisesta herroilleen vastineeksi omistamansa maasta.

Talonpojat, jotka muodostivat suurimman osan väestöstä, olivat vastuussa maan työstämisestä ja ruuan ja muiden resurssien antamisesta herroilleen vastineeksi suojelusta. He eivät olleet vapaita poistumaan maasta, jota he työskentelivät ilman herran lupaa.

Miksi feodalismi loppui?

Feodaalijärjestelmä alkoi heiketä Euroopassa 1300-luvulla. Yksi tärkeimmistä syistä oli rahatalouden syntyminen, joka johti kaupunkien kasvuun ja uuteen kauppiaiden ja käsityöläisten luokkaan.

1300-luvulla Euroopan halki pyyhkäisemällä mustalla kuolemalla oli myös merkittävä vaikutus feodalismin rappeutumiseen. Se vähensi työvoiman tarjontaa, teki työstä arvokkaampaa ja antoi talonpojille enemmän neuvotteluvoimaa herrojensa kanssa.

Myös uusien sotilaallisten tekniikoiden, kuten ruudin ja pitkäjousi, kehitys vaikutti feodalismin rappeutumiseen. Nämä uudet tekniikat tekivät perinteiset feodaaliset taktiikat, kuten ritarit hevosen selässä, vanhentuneita.

UKK

Mikä on vasalli?

Vasalli oli henkilö, joka omisti maata feodaaliherralta vastineeksi erilaisista palvelusmuodoista, mukaan lukien asepalvelus, herran ja hänen seurueensa ruuan ja majoituksen tarjoaminen sekä muiden tehtävien suorittaminen tarpeen mukaan.

Mitä herra tarjosi vasalleilleen?

Herra tarjosi maata vasalleilleen vastineeksi heidän uskollisuudestaan ​​ja palvelustaan. Hän oli myös vastuussa vasalleilleen suojelusta sodan aikana ja lain ja järjestyksen ylläpitämisestä mailla.

Mikä oli kuninkaan rooli feodaalisessa järjestelmässä?

Kuningas oli feodaalisen pyramidin huipulla ja oli vastuussa maan myöntämisestä herroilleen vastineeksi heidän uskollisuudestaan ​​ja sotilaallisesta tuestaan. Hän oli myös vastuussa valtakunnan lain ja järjestyksen ylläpitämisestä ja alamaistensa suojelusta.

Mikä aiheutti feodalismin rappeutumisen?

Feodalismin rappeutuminen johtui useista tekijöistä, mukaan lukien rahatalouden syntyminen, musta kuolema ja uusien sotilaallisten teknologioiden kehitys.

Mikä järjestelmä korvasi feodalismin?

Feodalismi korvattiin useilla eri järjestelmillä, mukaan lukien merkantilismi, kapitalismi ja sosialismi. Jokaisella näistä järjestelmistä oli omat vahvuutensa ja heikkoutensa, ja ne muovasivat Euroopan historian kulkua eri tavoin.