Mitä tarkoittaa Per Contra

Per contra on latinalainen lause, jota käytetään englannin kielessä merkitsemään päinvastaista tai päinvastaista argumenttia. Sitä käytetään yleisesti oikeudellisissa, filosofisissa ja tieteellisissä yhteyksissä tuomaan esille vastakkainen tai vastakkainen näkökulma.

Lause voidaan jakaa kahteen latinalaiseen sanaan: per, joka tarkoittaa ”läpi” ja contra, joka tarkoittaa ”vastaan”. Sitä käytetään usein yhdessä toisen latinankielisen lauseen, ad pro, kanssa, joka tarkoittaa ”puolesta ja vastaan”, osoittamaan useiden väitteiden tarkastelua tietystä aiheesta.

Käyttöesimerkkejä

Per contra voidaan käyttää useissa yhteyksissä osoittamaan päinvastaista argumenttia. Tässä on muutamia esimerkkejä:

  • Vaikka jotkut väittävät tiukkojen asevalvontatoimenpiteiden edun puolesta, toiset väittävät, että tällaiset toimenpiteet loukkaisivat kansalaisten toisen lisäyksen oikeuksia.
  • Vastoin vallitsevaa näkemystä uusi tutkimus viittaa siihen, että kohtuullisella kahvin kulutuksella voi olla terveyshyötyjä.
  • Vaikka monet uskovat, että minimipalkan nostaminen auttaisi vähentämään köyhyyttä, toiset taas väittävät, että se aiheuttaisi inflaatiota ja työpaikkojen menetyksiä.

UKK

Mikä on lauseen per contra alkuperä?

Per contra on latinalainen lause, jota on käytetty yleisesti englannissa 1500-luvulta lähtien. Sen alkuperä voidaan jäljittää latinalaiseen lauseeseen per contrarium, joka tarkoittaa ”vastakohtaa”. Tämä lause kehittyi ajan myötä nykyiseen muotoonsa.

Käytetäänkö per contra vain akateemisissa tai tieteellisissä yhteyksissä?

Vaikka per contraa käytetään yleisesti akateemisissa tai tieteellisissä yhteyksissä, sitä voidaan käyttää missä tahansa kontekstissa, jossa esitetään päinvastainen argumentti. Sitä voidaan käyttää per contra satunnaisessa keskustelussa tai kirjallisesti useista eri aiheista.

Mitä eroa on per contran ja ad pron välillä?

Per contra ja ad pro käytetään usein yhdessä osoittamaan useiden argumenttien tutkimista tietystä aiheesta. Kuitenkin per contra osoittaa nimenomaan päinvastaista argumenttia, kun taas ad pro osoittaa argumentteja sekä tietyn aiheen puolesta että vastaan.

Onko olemassa vaihtoehtoisia lauseita, joita voidaan käyttää per contra sijasta?

On olemassa muutamia vaihtoehtoisia lauseita, joita voidaan käyttää osoittamaan päinvastaista argumenttia, mukaan lukien ”toisaalta”, ”vastakohtaisesti” tai ”kuitenkin”.

Pitääkö kursivoida per contra, kun sitä käytetään kirjoitetussa tekstissä?

Per contra on latinalainen ilmaus, ja sellaisenaan se tulee kursivoida, kun sitä käytetään englanninkielisessä tekstissä osoittamaan, että se on vieras lause.

Voidaanko per contra käyttää oikeudellisissa yhteyksissä?

Kyllä, per contra käytetään yleisesti oikeudellisissa yhteyksissä päinvastaisen väitteen esittämiseen tai aiemman väitteen kumoamiseen.

Voidaanko per contra käyttää suullisissa argumenteissa tai puheissa?

Kyllä, per contra voidaan käyttää suullisissa argumenteissa tai puheissa osoittamaan päinvastaista väitettä. Sitä käytetään usein virallisissa tai akateemisissa ympäristöissä, mutta sitä voidaan käyttää myös arkipäiväisissä ympäristöissä.