Mitä tarkoittaa De Bonis Asportatis

De Bonis Asportatis on latinalainen termi, jota käytetään laajalti kiinteistöoikeudessa. Se tarkoittaa ”tavaraa, joka on viety pois”, ja se viittaa yleensä vainajan omaisuuteen, joka on viety pois ilman laillista lupaa ennen kuin testamentin toimeenpanija tai pesänhoitaja ehti ottaa ne hallintaansa.

Yksinkertaisesti sanottuna, jos joku ottaa tai poistaa vainajan omaisuutta ennen kuin testamentin toimeenpanija tai pesänhoitaja on määrätty, hänen sanotaan syyllistyneen de bonis asportatis rikkomus.

Vaikka tämä käytäntö on laitonta, se on valitettavasti yleistä. Sen tekevät usein vainajan perheenjäsenet tai tuttavat, jotka uskovat olevansa oikeutettuja omaisuuteen tai haluavat välttää sen sisällyttämisen kuolinpesään.

On kuitenkin tärkeää huomata, että kyseessä on vakava rikos, joka voi johtaa oikeudellisiin seuraamuksiin. Otettua omaisuutta voidaan pitää pesän osana, ja sen ottaja voidaan vaatia palauttamaan se tai maksamaan pesän palautusta.

De Bonis Asportatis on tärkeä käsite jäämistöoikeudessa, koska se auttaa suojelemaan kuolleen henkilön omaisuutta. Se varmistaa, että pesänhoitaja tai pesänhoitaja hallitsee kaikkea omaisuutta, ja se auttaa ehkäisemään mahdollisia konflikteja perheenjäsenten ja edunsaajien välillä siitä, kenellä on oikeus vainajan omaisuuteen.

UKK:

Mitkä ovat esimerkkejä omaisuudesta, joita voidaan harkita de bonis asportatis?

Esimerkkejä de bonis asportatis omaisuus voi sisältää koruja, taideteoksia, huonekaluja ja henkilökohtaisia ​​tavaroita, jotka on viety pois vainajan kodista tai asuinpaikasta ilman laillista lupaa.

Mitkä ovat oikeudelliset seuraukset a de bonis asportatis rikkomus?

Syyllistymisen oikeudelliset seuraukset a de bonis asportatis rikos voi vaihdella olosuhteiden mukaan. Yleensä kiinteistön ottaja voidaan kuitenkin vaatia palauttamaan se tai maksamaan omaisuuden palautusta. He voivat myös joutua rikossyytteisiin, joista voi seurata sakkoja tai jopa vankeutta.

Mitä voin tehdä, jos epäilen jonkun syyllistyneen a de bonis asportatis rikkomus?

Jos epäilet, että joku on ottanut edesmenneelle henkilölle kuuluvaa omaisuutta ilman laillista lupaa, sinun tulee kääntyä pätevän kiinteistöjuristin puoleen. He voivat neuvoa sinua parhaassa toimintatavassa, johon voi sisältyä oikeudellisen vaatimuksen jättäminen tai muu oikeustoimi pesän omaisuuden suojelemiseksi.

Kuinka voin estää a de bonis asportatis rikkomus?

Estämiseksi a de bonis asportatis rikoksesta, on tärkeää ryhtyä toimiin kuolinpesän omaisuuden suojelemiseksi mahdollisimman pian henkilön kuoleman jälkeen. Tähän voi kuulua heidän omaisuutensa ja omaisuutensa turvaaminen ja oikeustoimiin ryhtyminen estääkseen ketään poistamasta omaisuutta ilman laillista lupaa.

Näillä toimilla voit auttaa varmistamaan, että kuolinpesän omaisuus on suojattu ja kuolleen henkilön toiveita kunnioitetaan.