Mitä tarkoittaa cyberslacking

Teknologian nousun myötä yhä useammat ihmiset pääsevät käyttämään Internetiä, mikä voi olla sekä hyödyllistä että haitallista. Yksi internetin käytön kielteisistä vaikutuksista on kyberslacking eli Internetin käyttö muuhun kuin työhön liittyvään toimintaan työpaikalla. Cyberslacking on tullut kasvava huolenaihe työnantajille, koska se vaikuttaa kielteisesti työpaikan tuottavuuteen.

Cyberslackingin negatiivinen vaikutus

  • Vähentynyt tuottavuus: Työntekijät, jotka osallistuvat kyberslackingiin, eivät ole tuottavia työaikana, mikä voi johtaa siihen, että työtä tehdään vähemmän kuin mitä olisi voitu tehdä.
  • Kasvaneet kustannukset: Cyberslacking voi lisätä yritysten kustannuksia käyttämällä arvokasta Internetin kaistanleveyttä ja resursseja.
  • Turvallisuusrikkomukset: Internetin käyttö henkilökohtaisista syistä voi myös johtaa siihen, että työntekijät lataavat vahingossa viruksia, haittaohjelmia tai muita haitallisia ohjelmia yrityksen järjestelmiin.
  • Alennettu moraali: Muut työntekijät voivat turhautua nähdessään työtovereidensa tuhlaavan aikaa Internetissä.

Kuinka minimoida kyberslacking?

Minimoidakseen kyberhiljaisuuden negatiiviset vaikutukset työpaikan tuottavuuteen työnantajat voivat harkita seuraavien toimenpiteiden toteuttamista:

  • Selkeän Internetin käyttökäytännön luominen: Työnantajien tulee asettaa odotuksia Internetin käytöstä työaikana. Selkeä käytäntö auttaa varmistamaan, että työntekijät ymmärtävät, mikä on ja mikä ei ole hyväksyttävää käyttäessään Internetiä työssä.
  • Internet-valvontaohjelmiston käyttöönotto: Työnantajat voivat harkita Internet-seurantaohjelmiston käyttöä, joka voi rajoittaa pääsyä tietyille verkkosivustoille (kuten sosiaalisen median sivustoille) ja seurata, kuinka paljon aikaa työntekijät käyttävät muihin kuin työhön liittyviin toimintoihin.
  • Vaihtoehtojen tarjoaminen: Työnantajat voivat tarjota työntekijöille myös vaihtoehtoisia aktiviteetteja taukojensa aikana, kuten kirjan lukemista, kävelyä tai peliä.

UKK

Mitä on kyberslacking?

Cyberslacking on Internetin käyttäminen työhön liittymättömiin toimiin työpaikalla.

Miksi kyberslacking on työnantajien huolenaihe?

Kyberslacking voi johtaa tuottavuuden laskuun, kustannusten nousuun, tietoturvaloukkauksiin ja muiden työntekijöiden moraalin laskuun.

Mitä työnantajat voivat tehdä minimoidakseen kyberloukkauksen?

Työnantajat voivat laatia selkeän internetin käyttöpolitiikan, ottaa käyttöön Internetin seurantaohjelmiston ja tarjota työntekijöille vaihtoehtoisia aktiviteetteja taukojensa aikana.

Mitä vaihtoehtoisia toimintoja työnantajat voivat tarjota työntekijöilleen?

Työnantajat voivat tarjota vaihtoehtoisia aktiviteetteja, kuten kirjan lukemista, kävelyä tai pelin pelaamista.