Mitä tarkoittaa Mansplaining

Mansplaining on termi, joka kuvaa miehiä, jotka selittävät, yleensä alentuvalla sävyllä, naisille jotain, jonka he jo tietävät tai ovat asiantuntijoita. Tämä käyttäytyminen juontaa juurensa usein sukupuolten välisestä epätasa-arvosta ja vallan dynamiikasta, jossa miehet olettavat, että heillä on enemmän tietoa tai asiantuntemusta. heidän sukupuolensa.

Vaikka mansplaining ei aina ole tahallista, se voi olla haitallista monella tapaa. Se voi hylätä naisten asiantuntemuksen, heikentää heidän älyään ja säilyttää sukupuolistereotypiat. Se voi myös saada naiset tuntemaan olonsa vähätetyiksi, holhotuiksi ja epäkunnioituiksi.

Mansplaining voi tapahtua erilaisissa ympäristöissä, jokapäiväisistä keskusteluista ammattiympäristöihin. On välttämätöntä tunnistaa tämä käyttäytyminen ja käsitellä sitä oikeudenmukaisemman ja kunnioittavamman yhteiskunnan luomiseksi.

Esimerkkejä Mansplainingista

Joitakin yleisiä esimerkkejä mansplainingista ovat:

  • Mies keskeyttää naisen ja selittää jotain, mitä tämä on juuri sanonut
  • Mies, joka ei välitä naisen ammatillisesta asiantuntemuksesta ja tarjoaa pyytämättä neuvoja
  • Mies puhuu naisen yli kokouksessa ja selittää käsitettä, jonka hän on jo selittänyt
  • Mies selittelee aihetta naiselle olettaen, ettei nainen tiedä siitä mitään, vaikka hän on alan asiantuntija

Kuinka käsitellä Mansplainingia

Tässä on joitain tapoja käsitellä mansplainingia:

  • Puhu ja osoita käyttäytymistä kohteliaasti mutta lujasti. Esimerkiksi: ”Arvostan panostasi, mutta olen jo tietoinen näistä tiedoista.”
  • Esitä kysymyksiä selventääksesi asiantuntemustasi tai tietämyksesi aiheesta. Esimerkiksi ”Mikä saa sinut ajattelemaan, että tarvitsen selityksen tästä aiheesta, kun olen jo alan asiantuntija?”
  • Kannusta muita puhumaan, kun he todistavat kiusaamista. Tämä voi luoda vastuullisuuden ja kunnioituksen kulttuurin.

Usein kysyttyä Mansplainingista

Mistä termi ”mansplaining” on peräisin?

Termin ”mansplaining” keksi ensimmäisenä Rebecca Solnit vuoden 2008 esseellään ”Men Explain Things to Me”. Esseessä Solnit jakoi kokemuksensa miehestä, joka selitti hänelle omaa kirjaansa, huolimatta siitä, että hän oli kirjoittaja ja hänellä oli laaja tietämys aiheesta.

Tapahtuuko mansplaining vain miesten ja naisten välillä?

Ei, mansplaining voi tapahtua myös muussa sukupuolidynamiikassa, kuten silloin, kun korkeammassa asemassa tai asemassa oleva henkilö selittää jotain alentuvalla tavalla jollekulle alemmalla asemalla tai asemalla.

Onko ihmissyöttäminen aina tahallista?

Ei, ihmissuoritus voi olla tahatonta ja perustua implisiittisiin sukupuoliharhoihin ja stereotypioihin. On kuitenkin välttämätöntä puuttua tähän käyttäytymiseen riippumatta aikomuksesta luoda oikeudenmukaisempi ja kunnioittavampi yhteiskunta.

Mitä vaikutuksia mansplainingilla voi olla naisiin?

Mansplaining voi saada naiset tuntemaan olonsa vähätetyiksi, holhotuiksi ja epäkunnioiksi. Se voi myös heikentää heidän asiantuntemustaan, älykkyyttään ja ammatillisia saavutuksiaan. Mansplaining säilyttää sukupuolistereotypiat ja vahvistaa sukupuolten välistä eriarvoisuutta.

Kuinka voimme luoda kulttuurin, joka ehkäisee ihmissuoritusta?

Voimme luoda kulttuurin, joka ehkäisee sivistymistä edistämällä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja edustusta kaikilla aloilla, kannustamalla monimuotoisuutta ja osallisuutta sekä saamalla yksilöitä vastuuseen käyttäytymisestään. Koulutus ja tietoisuus implisiittisistä ennakkoluuloista voivat myös auttaa vähentämään ihmisten syrjäytymistä ja muita syrjinnän ja ennakkoluulojen muotoja.