Mitä tarkoittaa Ab Ovo

Ab Ovo on latinalainen lause, joka tarkoittaa ”alusta alkaen”. Ilmausta käytetään ensisijaisesti kirjallisuuskritiikassa kuvaamaan lähestymistapaa kirjallisen teoksen tulkitsemiseen sen alusta alkaen.

Lauseen juuret ovat uskossa, että jos voi ymmärtää alun, voi ymmärtää kokonaisuuden. Se on tapa lähestyä tekstiä, joka korostaa muutaman ensimmäisen sanan tai aloituskohtauksen merkitystä. Sieltä lukija voi kerätä vihjeitä ja kontekstia, jotka auttavat ymmärtämään muun työn.

Ab Ovoa käytti ensin roomalainen runoilija Horatius Ars Poeticassa, jossa hän neuvoo runoilijoita aloittamaan teoksensa ”ab ovo” eli munasta. Tämä lause viittaa kreikkalaiseen Leda- ja joutsenmyyttiin, jossa Zeus ottaa joutsenen muodon vietelläkseen Ledan ja munii munan, joka kuoriutuu Troijalaisen Heleniksi, josta tulee Troijan sodan katalysaattori.

Ab Ovon merkitys

Ab Ovo on tärkeä kirjallinen käsite, koska sen avulla lukijat voivat luoda puitteet tekstin ymmärtämiselle. Aloittamalla alusta ja etsimällä vihjeitä ja kontekstia, lukijat voivat alkaa muodostaa hypoteesia tekstin merkityksestä ja sitten tarkentaa hypoteesia lukiessaan eteenpäin.

Alusta aloittaminen tarjoaa myös vertailun pohjan lukijan edetessä teoksen läpi. Jos alku on hyvin muotoiltu, lukija pystyy todennäköisesti tunnistamaan sävyn, tyylin tai teeman muutoksen työn edetessä.

Ab Ovon soveltaminen kirjallisuusanalyysiin

Jos haluat soveltaa Ab Ovoa kirjallisuuteen, aloita lukemalla aloitusrivit tai kohtaus ja pohtimalla, mitä ne paljastavat tekstistä kokonaisuutena. Etsi vihjeitä tapahtumapaikasta, hahmoista ja konfliktista, jotka muokkaavat tarinaa.

Kun jatkat lukemista, vertaa alkuperäistä hypoteesiasi tekstin merkityksestä uusiin todisteisiin, joita kohtaat. Pitääkö hypoteesi edelleen paikkansa vai onko se kehittynyt? Mieti, kuinka alku kertoo lopputyöstä ja miten se vaikuttaa tarinan kokonaisvaikutukseen.

UKK

Mistä ilmaus Ab Ovo on peräisin?

Roomalainen runoilija Horatius käytti ilmausta Ab Ovo ensimmäisenä Ars Poeticassa, jossa hän neuvoo runoilijoita aloittamaan teoksensa ”ab ovo” eli munasta.

Miten Ab Ovo tiedottaa kirjallisuusanalyysistä?

Ab Ovo antaa lukijalle mahdollisuuden luoda puitteet tekstin ymmärtämiselle. Aloittamalla alusta ja etsimällä vihjeitä ja kontekstia, lukijat voivat alkaa muodostaa hypoteesia tekstin merkityksestä ja sitten tarkentaa hypoteesia lukiessaan eteenpäin.

Mitä lukijat voivat oppia kirjallisuusteoksen alusta?

Kirjallisuusteoksen alku voi paljastaa tärkeitä tietoja tarinan tapahtumapaikasta, hahmoista ja konfliktista. Alusta aloittaminen tarjoaa myös vertailun pohjan lukijan edetessä teoksen läpi.