Mitä tarkoittaa in absentia

In absentia on latinalainen lause, joka tarkoittaa ”poissa ollessa”. Ilmausta käytetään usein kuvaamaan oikeudenkäyntejä, erityisesti oikeudenkäyntejä, joissa vastaaja ei ole läsnä.

Näissä tapauksissa vastaaja voidaan tuomita poissaolevana, mikä tarkoittaa, että oikeudenkäynti voi jatkua ilman hänen läsnäoloaan. Tämä tapahtuu yleensä silloin, kun vastaaja on paennut lainkäyttöalueelta tai häntä ei voida löytää.

Joissakin tapauksissa vastaaja voi kuitenkin luopua oikeudestaan ​​olla läsnä oikeudenkäynnissä, mikä tarkoittaa, että hän suostuu oikeudenkäyntiin ilman häntä.

Kaiken kaikkiaan in absentian käyttö oikeudenkäynneissä vaihtelee lainkäyttöalueen mukaan, ja siihen sovelletaan erityisiä sääntöjä ja määräyksiä, joten on tärkeää kuulla oikeudellisia asiantuntijoita ja pyytää neuvoja oikeudellisia asioita käsiteltäessä.

Esimerkkejä in absentiasta oikeudenkäynneissä

Tässä on joitain esimerkkejä siitä, miten poissaoloa käytetään oikeudenkäynneissä:

  • Jos vastaaja ei saavu oikeudenkäyntipäivään, tuomari voi jatkaa oikeudenkäyntiä poissaolevana.
  • Jos vastaaja ei sairauden tai vamman vuoksi voi fyysisesti saapua tuomioistuimeen, hänet voidaan tuomita poissaolevana asianajajan avustuksella.
  • Siviiliasioissa kantaja voi saada vastaajaa vastaan ​​yksipuolisen tuomion, jos hän ei saavu tuomioistuimeen.

UKK

Miksi tuomioistuimet sallivat oikeudenkäyntien poissa ollessa?

Tuomioistuimet voivat sallia oikeudenkäyntien jatkamisen poissa ollessa, jos vastaajalle on annettu asianmukainen oikeudellinen ilmoitus oikeudenkäynnin päivämäärästä ja kellonajasta, mutta vastaaja ei saavu paikalle. Tämä johtuu siitä, että tuomioistuimella on velvollisuus varmistaa, että oikeus toteutuu, ja oikeudenkäynnin viivytteleminen edistää tämän tavoitteen saavuttamista.

Mitä tapahtuu, jos syytetty tuomitaan poissaolevana ja hänet todetaan syylliseksi?

Jos vastaaja tuomitaan poissa ollessa ja hänet todetaan syylliseksi, hänellä voi silti olla mahdollisuus valittaa päätöksestä. Kuitenkin se, päättävätkö he tehdä niin, riippuu useista tekijöistä, kuten heidän tapauksensa vahvuudesta, rangaistuksen ankaruudesta ja valituksen onnistumisen todennäköisyydestä.

Voidaanko syytetty tuomita vankeuteen, jos hänet tuomitaan poissaolevana?

Kyllä, syytetty voidaan tuomita vankeuteen, jos hänet tuomitaan poissaolevana ja hänet todetaan syylliseksi. Se, suorittavatko he tuomion vai eivät, riippuu kuitenkin useista tekijöistä, kuten heidän sijainnistaan ​​(jos he ovat lainkäyttövallan ulkopuolella), heidän kyvystään maksaa sakkoja ja heidän halukkuudestaan ​​tehdä yhteistyötä lainvalvontaviranomaisten kanssa.

Voiko vastaaja saapua oikeuteen sen jälkeen, kun hänet on tuomittu poissaolevana?

Kyllä, vastaaja voi saapua oikeuteen sen jälkeen, kun hänet on tuomittu poissaolevana. Kuitenkin, pystyvätkö he kumoamaan alkuperäisen tuomion vai eivät, riippuu useista tekijöistä, kuten heidän tapauksensa vahvuudesta, alkuperäisestä oikeudenkäynnistä kuluneesta ajasta ja tuomioistuimen halukkuudesta käsitellä tapausta uudelleen. .