Mitä tarkoittaa Vixit

Latina on kuollut kieli, mutta monet tutkijat, taiteilijat ja kielenharrastajat tutkivat ja ihailevat sitä edelleen. Yksi latinankielinen sana, joka usein kiinnittää ihmisten huomion, on ”vixit”, joka on kolmannen persoonan yksikön täydellinen ilmaiseva aktiivinen muoto ”vivere”, joka tarkoittaa ”elää”. Tässä artikkelissa tutkimme sanan ”vixit” merkitystä ja käyttöä eri yhteyksissä ja vastaamme joihinkin usein kysyttyihin kysymyksiin tästä kiehtovasta sanasta.

Vixitin merkitys ja käyttö

Vixit voidaan kääntää ”hän/hän/se eli”, mutta sillä voi olla myös vivahteikas merkitys kontekstista riippuen. Latinalaisissa syntymistä, avioliittoja ja kuolemia koskevissa tietueissa vixitiä käytetään usein lyhenteenä osoittamaan henkilön elämien vuosien lukumäärää. Esimerkiksi ”Marcus Tullius Cicero, vixit annis LXIII” tarkoittaisi ”Marcus Tullius Cicero eli 63 vuotta”.

Klassisessa kirjallisuudessa ja runoudessa vixitillä voi olla metaforinen tai symbolinen konnotaatio. Se voi ilmaista ajatuksen siitä, että ihmisen elämä oli täyttynyt tai täydellinen huolimatta sen lyhyydestä tai haasteista. Esimerkiksi Horatiuksen kuuluisassa runossa ”Carpe Diem” rivi ”tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibi/finem di dederint, Leuconoe, muualle luokitteleva Babylonios/temptaris numeros” voidaan kääntää ”Älä kysy”. – On kiellettyä tietää – minkä päämäärän jumalat ovat antaneet minulle, tai sinulle, Leuconoe. Älä leiki babylonialaisilla laskelmilla.” Koko runo kehottaa lukijaa nauttimaan nykyhetkestä ja olemaan murehtimatta tulevaisuutta tai menneisyyttä korostaen elämän haurautta ja arvokkuutta.

Oikeudellisissa asiakirjoissa tai kirjoituksissa vixitillä voi olla myös kaavafunktio, joka osoittaa sen henkilön kuoleman, jonka nimi esiintyy sen edessä. Esimerkiksi roomalainen epitafi ”D(is) M(anibus)/L(ucius) Caninius Mam/mianus/Vix(it) ann(os) XX” tarkoittaa ”Kuolleiden jumalille, Lucius Caninius Mamianus, joka eli 20 vuodeksi.”

Usein kysyttyä Vixitistä

Mitä eroa on vixitillä ja moriturilla?

Vixit ja moritur ovat molemmat latinalaisia ​​verbejä, jotka liittyvät elämään ja kuolemaan, mutta niillä on erilaiset aikamuodot ja merkitykset. Vixit on viveren täydellinen aikamuoto, joka tarkoittaa ”elämistä”, ja se osoittaa, että henkilö on elänyt tietyn ajan ja voi olla tai ei ole kuollut kirjoittaessaan tai puhuessaan. Moritur puolestaan ​​on morin nykyinen tai tuleva aikamuoto, joka tarkoittaa ”kuolemaan”, ja se osoittaa, että henkilö kuolee parhaillaan tai kuolee tulevaisuudessa. Esimerkiksi ”Lucia vixit annis LXXX et moritur in somno” tarkoittaisi ”Lucia eli 80 vuotta ja kuoli unissaan”.

Käytetäänkö vixitiä vain ihmisille?

Ei, vixitiä voidaan käyttää kaikille eläville olennoille, joilla katsotaan olevan elinikä tai luonnollinen elämänsä loppu, kuten eläimiä, kasveja tai jopa abstrakteja käsitteitä tai instituutioita. Esimerkiksi ”Corvus corax vixit annis XL” tarkoittaa ”korppi eli 40 vuotta”.

Mikä on vixitin alkuperä?

Vixit tulee latinan verbistä vivere, joka tarkoittaa ”elää” ja on johdettu proto-indoeurooppalaisesta juuresta *gʷih₃w-. Samasta juuresta syntyi muita muinaisia ​​indoeurooppalaisia ​​sanoja, kuten kreikankielinen bios (elämä), sanskritinkielinen jīvá (elävä) ja englanninkielinen quick (elävä, elossa). Latinalla on myös monia muita viveren johdannaisia, kuten vivus (elävä), vita (elämä) ja vivarium (elävien eläinten aitaus).

Miksi latinaa opiskellaan edelleen?

Latina on vaikuttanut ja muokannut monia länsimaisen kulttuurin, kirjallisuuden, tieteen ja oikeuden näkökohtia, ja se on edelleen merkityksellinen ja arvokas akateemisen tutkimuksen, kielellisen analyysin ja älyllisen rikastamisen kannalta. Latinan opiskelu voi myös parantaa romanssien kielten, kuten espanjan, ranskan, italian, portugalin ja romanian, ymmärtämistä ja arvostusta, jotka ovat latinan jälkeläisiä. Lisäksi latinan kielen oppiminen voi tarjota tunteen yhteyden antiikin maailmaan ja modernin sivilisaation alkuperään.

Johtopäätös

Vixit saattaa tuntua yksinkertaiselta sanalta, mutta sillä on rikas ja monipuolinen perintö, joka kattaa vuosisatoja ja maanosia. Vixitin merkityksen ja käytön ymmärtäminen voi paljastaa oivalluksia tavoista, joilla latinankieliset ajattelivat ja ilmaisivat elämän, kuoleman, ajan ja ikuisuuden käsitteitä sekä heidän taiteellista ja kielellistä luovuuttaan. Kohtasitpa viksit historiakirjassa, runossa, lakiasiakirjassa tai hautajaiskirjoituksessa, muista, että se edustaa fragmenttia ihmiskokemuksesta ja pala latinan kieltä.