Mitä tarkoittaa työsopimus

Kun yritys palkkaa työntekijän, on tärkeää tehdä kirjallinen sopimus, jossa määritellään työsuhteen ehdot. Tätä kirjallista sopimusta kutsutaan työsopimukseksi.

Työsopimus on työnantajan ja työntekijän välinen laillisesti sitova sopimus, jossa määritellään työsuhteen ehdot. On tärkeää ymmärtää sopimuksen ehdot ennen sen allekirjoittamista, koska sillä voi olla merkittävä vaikutus oikeuksiisi ja velvollisuuksiin työntekijänä.

Mitä työsopimukseen yleensä sisältyy?

Työsopimukseen tulee sisältyä seuraavat tiedot:

  • Tehtävänkuvaus ja tehtävät
  • Työsuhteen pituus
  • Palkka- ja työsuhde-edut, kuten lomat, terveysetuudet ja eläkesuunnitelmat
  • Odotukset työn suorituskyvylle ja käytökselle
  • Irtisanomismenettelyt ja irtisanomisajat
  • Salassapito- tai luottamuksellisuussopimukset
  • Kilpailun rajoittaminen tai asiakkaiden tai työntekijöiden houkutteleminen
  • Henkisen omaisuuden ja keksintöjen omistus

Millaisia ​​työsopimustyyppejä on?

Työsopimuksia on kahdenlaisia:

  • Määräaikaiset sopimukset: Näillä sopimuksilla on tietty päättymispäivä. Työsuhde päättyy ilmoitettuna päivänä.
  • Toistaiseksi voimassa olevat sopimukset: Näillä sopimuksilla ei ole tiettyä päättymispäivää. Nämä sopimukset jatkuvat, kunnes työntekijä irtisanotaan syystä, irtisanoutuu tai jää eläkkeelle.

Mitä hyötyä työsopimuksesta on?

Työsopimus antaa selkeän käsityksen työsuhteen ehdoista ja odotuksista, suojaa työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja voi vähentää väärinkäsitysten tai riitojen riskiä.

Mitä minun tulee tehdä, jos olen eri mieltä työsopimukseni ehdoista?

Jos olet saanut työsopimuksen etkä ole samaa mieltä ehdoista, sinun tulee keskustella asiasta työnantajasi kanssa. Sopimuksen ehdoista voidaan neuvotella ennen allekirjoittamista. Jos sopimukseen ei päästä, voit jättää sopimuksen allekirjoittamatta ja harkita muuta työtä.

UKK

Voiko työsopimusta muuttaa?

Työsopimusta voidaan muuttaa työnantajan ja työntekijän yhteisellä sopimuksella. Muutokset tulee tehdä kirjallisesti ja molempien osapuolten allekirjoitus.

Mitä tapahtuu, jos rikon työsopimukseni ehtoja?

Jos rikot työsopimuksesi ehtoja, voit joutua kurinpitotoimiin, jopa työsuhteesi irtisanomiseen.

Entä jos työnantajani rikkoo sopimusta?

Jos työnantajasi rikkoo sopimusta, sinulla voi olla käytettävissäsi oikeussuojakeinoja, mukaan lukien vahingonkorvauksen hakeminen rikkomisesta mahdollisesti aiheutuneista menetyksistä.

Entä jos minua pyydetään allekirjoittamaan kilpailukieltosopimus?

Kilpailukieltosopimus rajoittaa työntekijän mahdollisuuksia työskennellä kilpailijan palveluksessa tietyn ajan sen jälkeen, kun hän on lähtenyt nykyisestä työstä. Jos sinua pyydetään allekirjoittamaan kilpailukieltosopimus, sinun tulee harkita huolellisesti sen ehtoja ja pyytää oikeudellista neuvontaa ennen sen allekirjoittamista.

Voiko työnantajani irtisanoa minut ilman syytä, jos minulla on määräaikainen työsopimus?

Jos sinulla on määräaikainen työsopimus, työnantajasi ei voi irtisanoa työsuhdettasi ilman syytä ennen sopimuskauden päättymistä. Jos työnantajasi irtisanoo työsuhteesi ilman syytä ennen toimikauden päättymistä, sinulla voi olla oikeus vahingonkorvaukseen.