Mitä tarkoittaa Sine Loco (sl), Sine Anno (sa) ja Sine Nomine (sn)

Tutkiessasi tai tutkiessasi historiallisia asiakirjoja saatat kohdata latinankielisiä lyhenteitä ”sl”, ”sa” ja ”sn”. Nämä lyhenteet voivat antaa tärkeää tietoa lähdemateriaalista, ja niiden merkityksen ymmärtäminen on avainasemassa esitetyn tiedon tulkinnassa.

Sine Loco (sl)

”Sine loco” tarkoittaa ”ilman paikkaa” englanniksi. Kun lainauksessa tai viitteessä näkyy ”sl”, se tarkoittaa, että lähdemateriaalin julkaisupaikkaa tai alkuperää ei tiedetä. Tämä voi johtua useista syistä, kuten siitä, että asiakirja on hyvin vanha ja sen alkuperää ei voida jäljittää, tai siitä, että asiakirja on painettu yksityisesti eikä sitä ole tarkoitettu laajalle levitykselle.

Sine Anno (sa)

”Sine anno” tarkoittaa ”ilman vuotta” englanniksi. Kun näet lainauksessa tai viitteessä ”sa”, se tarkoittaa, että lähdemateriaalin julkaisupäivä tai alkuperä on tuntematon. Tämä voi johtua useista syistä, kuten siitä, että asiakirja on hyvin vanha eikä sen päivämäärää voida määrittää tarkasti, tai siitä, että asiakirja on painettu yksityisesti eikä sitä ole tarkoitettu laajalle levittämiselle.

Sine Nomine (sn)

”Sine nomine” tarkoittaa ”ilman nimeä” englanniksi. Kun lainauksessa tai viitteessä näkyy ”sn”, se tarkoittaa, että lähdemateriaalin kirjoittaja tai julkaisija on tuntematon. Tämä voi johtua useista syistä, kuten siitä, että asiakirja on hyvin vanha ja sen tekijää tai kustantajaa ei voida määrittää, tai siitä, että asiakirja on julkaistu nimettömänä.

UKK

K: Miksi latinalaisia ​​lyhenteitä käytetään edelleen nykyaikaisessa tutkimuksessa ja kirjoittamisessa?

V: Latina on perustavanlaatuinen kieli suurelle osalle länsimaisesta sivilisaatiosta, ja monet akateemisilla aloilla käytetyt yleiset termit ja lauseet ovat johdettu latinasta. Sellaisenaan latinalaisia ​​lyhenteitä käytetään edelleen keinona välittää tietoa standardoidulla ja yleisesti tunnustetulla tavalla.

K: Jos asiakirjassa on luettelossa ”sl” ja ”sa”, mutta ei ”sn”, tarkoittaako se, että tekijä on tiedossa?

V: Ei välttämättä. ”sn”:n puuttuminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että kirjoittajaa tai kustantajaa ei ole nimenomaisesti ilmoitettu, mutta se ei tarkoita, että heidän henkilöllisyytensä on lopullisesti tiedossa.

K: Voidaanko ”sl” ja ”sa” myös käyttää tarkoituksellisesti peittämään asiakirjan alkuperä tai päivämäärä?

V: Kyllä, ”sl” ja ”sa” voidaan käyttää keinona salata tieto asiakirjan alkuperästä tai päivämäärästä. Tämä voidaan tehdä useista syistä, kuten tekijän yksityisyyden tai turvallisuuden suojaamiseksi tai asiakirjan sisällön pitämiseksi luottamuksellisina.

K: Mitä minun tulee tehdä, jos kohtaan asiakirjan, jonka luettelossa on ”sl”, ”sa” tai ”sn”?

V: Ota huomioon lyhenteet ja niiden merkitykset ja käytä näitä tietoja dokumentin sisällön ja mahdollisten rajoitusten kontekstualisoimiseen. Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita asiakirjan uskottavuudesta tai pätevyydestä, ota yhteyttä luotettavaan tutkijaan tai asiantuntijaan kyseisellä alalla.