Mitä tarkoittaa POV

Näkökulma (POV eli Point of View) on kriittinen elementti kirjoittamisessa. Mitä tulee kirjoittamiseen, POV viittaa näkökulmaan, josta tarina kerrotaan. Se määrittää kerronnan äänen, sävyn ja kuinka tarina esitetään. Käyttämäsi POV vaikuttaa merkittävästi siihen, miten lukija näkee tarinasi.

POV-tyyppejä on useita. Yleisimmät ovat:

  1. Ensimmäisen persoonan POV: Tällöin tarina kerrotaan päähenkilön näkökulmasta käyttäen yleensä pronomineina ”minä” tai ”me”. Sen avulla lukija näkee tarinan ikään kuin hän olisi hahmo.
  2. Toisen persoonan POV: Tällöin tarina kirjoitetaan lukijan näkökulmasta käyttäen ”sinä” pronomineina. Se on harvinaisempi POV-tyyppi.
  3. Kolmannen henkilön POV: Tämä on silloin, kun tarinan kertoo joku, joka ei ole osa tarinaa, käyttämällä pronomineina ”hän”, ”hän” tai ”he”. Se voi olla joko rajoitettu (jossa lukija näkee vain yhden hahmon näkökulman) tai kaikkitietävä (jossa lukija voi nähdä useiden hahmojen näkökulmat).

POV:n valinta riippuu kirjoittajan mieltymyksistä ja tarinasta, jonka hän haluaa kertoa. Kirjoittajien on valittava POV, joka sopii heidän kertomaansa tarinaan.

Tässä on joitain asioita, jotka on otettava huomioon valittaessa POV: tä:

  • Kuka on päähenkilö? Jos päähenkilö on tarinan tärkein osa, on järkevää käyttää ensimmäisen persoonan POV:ta.
  • Mitä tarinaa sinä kerrot? Mieti tarinan sävyä ja sitä, miten se vaikuttaa lukijaan. Valitsemallasi POV:lla on merkittävä vaikutus sävyyn.
  • Mitkä tarinan elementit ovat tärkeitä tarinasi kannalta? Valitsemasi POV määrittää, mihin tarinan elementteihin keskitytään.

Muista, että POV ei ole kiveen hakattu, ja kirjoittajat voivat vaihtaa POV:ien välillä saman tarinan sisällä erilaisten tehosteiden saavuttamiseksi.

UKK

K: Voinko käyttää useampaa kuin yhtä POV:ta tarinassa?

V: Kyllä, on mahdollista käyttää erilaisia ​​POV-tiedostoja samassa tarinassa. Se voi tarjota lukijalle erilaisia ​​näkökulmia, mikä voi lisätä tarinaan syvyyttä ja monimutkaisuutta. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että siirtymät POV-tiedostojen välillä ovat saumattomia, jotta lukija ei hämmennä.

K: Mikä POV on yleisin?

V: Kolmannen persoonan POV on yleisin kirjallisuudessa. Se tarjoaa laajemman näkökulman ja antaa kirjoittajalle mahdollisuuden tutkia useiden hahmojen näkökulmia.

K: Voinko vaihtaa POV:ta kappaleen sisällä?

V: On parasta välttää POV:ien vaihtamista kappaleen sisällä lukijan sekaannusten välttämiseksi. POV:n vaihtamisen tulisi tapahtua uuden kappaleen tai luvun alussa.

K: Voinko käyttää toisen persoonan POV:ta romaania kirjoittaessani?

V: Toisen persoonan POV voi olla haastavaa kirjoittaa, eikä sitä käytetä laajasti romaaneissa. Sitä käytetään enimmäkseen ohjekirjoituksessa, itseapukirjoissa tai runoissa, joissa ”sinä”-sanan käyttö herättää suoran suhteen lukijaan.

Näkökulma on olennainen osa kirjoittamista, ja oikean POV:n valinta voi vaikuttaa tarinasi tehokkuuteen. Muista valita näkökulma, joka sopii tarinaan, jonka haluat kertoa.