Mitä tarkoittaa Ergo Propter Hoc

Ihmisinä etsimme jatkuvasti tapahtumien välisiä malleja ja suhteita. Pyrimme ymmärtämään, miksi asiat tapahtuvat ja mistä ne johtuvat. Tässä tiedon etsinnässä meidän on kuitenkin pidettävä mielessä yleinen virhe: ergo propter hoc -virhe tai korrelaation sekoittaminen syy-yhteyteen.

Mikä on Ergo Propter Hoc?

Ergo propter hoc on latinankielinen lause, joka tarkoittaa ”tämän vuoksi”. Se viittaa virheeseen olettaa, että vain koska yksi tapahtuma seurasi toista, ensimmäisen tapahtuman on täytynyt aiheuttaa toinen. Tämä virhe on yleinen väärinkäsitys korrelaation ja syy-yhteyden välisestä suhteesta.

Mikä on korrelaatio?

Korrelaatio on tilastollinen mitta, joka kuvaa kahden muuttujan välistä suhdetta. Kun kaksi muuttujaa korreloivat, yhden muuttujan muutos liittyy yleensä muutokseen toisessa muuttujassa. Korrelaatio voi olla positiivinen (kun molemmat muuttujat kasvavat tai pienenevät yhdessä) tai negatiivinen (kun toinen muuttuja kasvaa toisen pienentyessä).

Mikä on syy-yhteys?

Syy-seuraus tarkoittaa suoraa syy-seuraussuhdetta kahden muuttujan välillä. Kun yksi muuttuja aiheuttaa toisen, muutokset ensimmäisessä muuttujassa aiheuttavat suoraan muutoksia toiseen muuttujaan. Esimerkiksi tupakointi aiheuttaa keuhkosyöpää.

Mikä on ero korrelaation ja syy-yhteyden välillä?

Keskeinen ero korrelaation ja syy-yhteyden välillä on se, että korrelaatio kuvaa suhdetta, kun taas syy-yhteys merkitsee syy-suhdetta. Pelkkä korrelaatio ei voi todistaa, että yksi muuttuja aiheuttaa toisen. Se vain viittaa siihen, että muuttujien välillä on suhde.

Miksi Ergo Propter Hoc on virhe?

Ergo propter hoc on harha, koska se tekee perusteettoman oletuksen kahden tapahtuman välisestä suhteesta. Se olettaa, että koska kaksi tapahtumaa korreloivat, toisen on täytynyt aiheuttaa toinen. Korrelaatio ei kuitenkaan todista syy-yhteyttä, ja voi olla muitakin tekijöitä, jotka selittävät havaitun yhteyden.

Miten Ergo Propter Hoc haittaa tutkimusta ja päätöksentekoa?

Ergo propter hoc voi haitata tutkimusta ja päätöksentekoa monella tapaa. Jos tutkijat tekevät oletuksia kausaalisuudesta pelkän korrelaation perusteella, he voivat tehdä vääriä johtopäätöksiä ja antaa vääriä suosituksia. Vastaavasti poliittiset päättäjät, jotka perustavat päätöksensä korrelaatioihin, voivat toteuttaa tehottomia tai haitallisia politiikkoja.

Mitkä ovat esimerkkejä Ergo Propter Hocista?

Tässä muutamia esimerkkejä ergo propter hoc:sta:

 • Jäätelön myynti kasvaa kesän aikana. Siksi jäätelömyynti aiheuttaa kesää.
 • Ihmiset, jotka syövät paistettua ruokaa, saavat todennäköisemmin sydänsairauksia. Siksi paistettujen ruokien syöminen aiheuttaa sydänsairauksia.
 • Enemmän televisiota katsovilla lapsilla on huonompi arvosana koulussa. Siksi television katsominen aiheuttaa huonompia arvosanoja.

Kuinka voit välttää Ergo Propter Hocin?

Välttääksesi ergo propter hoc, sinun on oltava varovainen, ettet ota syy-yhteyttä pelkästään korrelaatioon. Tässä muutamia vinkkejä:

 • Harkitse muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa suhteeseen.
 • Etsi todisteita suorasta syy-yhteydestä, kuten mekanismi tai biologinen reitti.
 • Käytä kokeellisia suunnitelmia syy-yhteyden testaamiseen.

Johtopäätös

Ergo propter hoc on yleinen harhaluulo, joka voi johtaa virheellisiin johtopäätöksiin ja haitallisiin päätöksiin. Ymmärtämällä korrelaation ja syy-yhteyden välisen eron ja pitämällä mielessä korrelaation rajoitukset voit tehdä tietoisempia päätöksiä ja välttää tämän virheen.

UKK

Mitä Ergo Propter Hoc tarkoittaa?

Ergo propter hoc on latinankielinen lause, joka tarkoittaa ”tämän vuoksi”. Se viittaa virheeseen olettaa, että vain koska yksi tapahtuma seurasi toista, ensimmäisen tapahtuman on täytynyt aiheuttaa toinen.

Mitä eroa on korrelaation ja syy-yhteyden välillä?

Keskeinen ero korrelaation ja syy-yhteyden välillä on se, että korrelaatio kuvaa suhdetta, kun taas syy-yhteys merkitsee syy-suhdetta. Pelkkä korrelaatio ei voi todistaa, että yksi muuttuja aiheuttaa toisen. Se vain viittaa siihen, että muuttujien välillä on suhde.

Mitkä ovat esimerkkejä Ergo Propter Hocista?

Tässä muutamia esimerkkejä ergo propter hoc:sta:

 • Jäätelön myynti kasvaa kesän aikana. Siksi jäätelömyynti aiheuttaa kesää.
 • Ihmiset, jotka syövät paistettua ruokaa, saavat todennäköisemmin sydänsairauksia. Siksi paistettujen ruokien syöminen aiheuttaa sydänsairauksia.
 • Enemmän televisiota katsovilla lapsilla on huonompi arvosana koulussa. Siksi television katsominen aiheuttaa huonompia arvosanoja.

Kuinka voit välttää Ergo Propter Hocin?

Välttääksesi ergo propter hoc, sinun on oltava varovainen, ettet ota syy-yhteyttä pelkästään korrelaatioon. Tässä muutamia vinkkejä:

 • Harkitse muita tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa suhteeseen.
 • Etsi todisteita suorasta syy-yhteydestä, kuten mekanismi tai biologinen reitti.
 • Käytä kokeellisia suunnitelmia syy-yhteyden testaamiseen.