Mitä tarkoittaa NFA

National Futures Association (NFA) on itsesääntelyjärjestö, joka toimii johdannaisteollisuudessa Yhdysvalloissa. Se perustettiin vuonna 1982 tarjoamaan valvontaa ja sääntelyä futuuri- ja optiomarkkinoille. NFA pyrkii varmistamaan alan läpinäkyvyyden ja tehokkuuden ja suojelemaan kauppiaita ja sijoittajia petoksilta ja väärinkäytöksiltä.

NFA:n vastuut

NFA:lla on useita keskeisiä tehtäviä johdannaisteollisuudessa:

  • Välitysyritysten ja alalla työskentelevien henkilöiden rekisteröinti
  • Kirjanpito kaikista NFA-jäsenyritysten kautta tehdyistä kaupoista
  • Eettisten ja ammatillisten standardien noudattaminen jäsenilleen
  • Petollisten ja väärinkäytösten tutkiminen ja syytteeseenpano

NFA:n jäsenyys

NFA:n jäsenyys on pakollinen kaikille yrityksille tai henkilöille, jotka osallistuvat futuuri- tai optiomarkkinoille. Tämä sisältää välitysyritykset, kauppiaat ja neuvonantajat. Jäseneksi liittyäkseen yritysten ja yksityishenkilöiden on rekisteröidyttävä NFA:ssa ja täytettävä tietyt vaatimukset:

  • Rekisteröidy Commodity Futures Trading Commissionin (CFTC) kanssa
  • Täyttää vähimmäispääomavaatimukset
  • Suorita pätevyyskokeet
  • Noudata eettisiä ja ammatillisia standardeja

NFA:n UKK

Mikä on CFTC?

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) on valtion virasto, joka säätelee futuuri- ja optiomarkkinoita Yhdysvalloissa.

Miten NFA suojaa sijoittajia?

NFA pyrkii suojelemaan sijoittajia vahvistamalla jäsenilleen eettisiä ja ammatillisia standardeja. Se tutkii ja asettaa syytteeseen petolliset ja väärinkäytökset sekä pitää kirjaa kaikista NFA-jäsenyritysten kautta tehdyistä kaupoista.

Mitä seuraamuksia NFA:n sääntöjen rikkomisesta seuraa?

Rangaistukset NFA:n sääntöjen rikkomisesta voivat sisältää sakkoja, jäsenyyden keskeyttämisen tai peruuttamisen sekä NFA:n oikeudelliset toimet.

Mitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa NFA-jäsenyritystä?

Kun valitset NFA-jäsenyrityksen, etsi yritystä, jolla on alalla hyvä maine, hyvässä asemassa NFA:ssa ja joka noudattaa eettisiä ja ammatillisia standardeja.

Voivatko yksittäiset sijoittajat liittyä NFA:n jäseniksi?

Ei, yksittäiset sijoittajat eivät voi liittyä NFA:n jäseniksi. Jäsenyys on varattu yrityksille ja henkilöille, jotka osallistuvat futuuri- tai optiomarkkinoille.