Mitä tarkoittaa MM (Mutatis Mutandis)

Jos olet lakimies, olet ehkä kuullut tämän lauseen paljon. MM tai Mutatis Mutandis on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa ”tarvittavien muutosten tekemistä pitäen olennaiset tosiasiat ennallaan.” Sitä käytetään usein oikeudellisissa asiakirjoissa osoittamaan, että tietty määräys tai lauseke koskee uutta tilannetta, mutta tarvittavin muutoksin.

MM on yleinen termi juridisessa kirjallisuudessa osoittamaan, että sopimuksen tai lain määräys koskee samanlaista, mutta erilaista tilannetta. Se tarkoittaa, että alkuperäisen säännöksen olennaiset tosiasiat tai periaatteet säilyvät ennallaan, mutta tarvittavat muutokset tehdään uuteen tilanteeseen.

Esimerkkejä MM:stä juridisessa kirjoittamisessa

Tässä on esimerkkejä siitä, kuinka MM:ää käytetään juridisessa kirjoittamisessa:

  • ”Tähän muutokseen sovelletaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja, MM tarvittaessa.”
  • ”Tämän sopimuksen määräyksiä sovelletaan kaikkiin toimittajiin, MM tarvittaessa.”
  • ”Osapuolet sopivat noudattavansa tällä sopimuksella muutettuja American Arbitration Associationin (AAA), MM, välimiesmenettelysääntöjä.”

UKK

Mikä on MM:n tarkoitus?

MM:n tarkoituksena on varmistaa, että tietty määräys tai lauseke soveltuu uuteen tilanteeseen, mutta tarvittavin muutoksin. Sen avulla oikeudelliset asiakirjat, kuten sopimukset ja lait, voivat olla joustavampia ja soveltuvia erilaisiin tilanteisiin kirjoittamatta niitä kokonaan uudelleen.

Mikä on MM:n alkuperä?

MM on latinankielinen ilmaus, joka tarkoittaa ”muutettuaan sitä, mikä piti muuttaa”. Sitä on käytetty lakikirjoituksessa useiden vuosien ajan ja siitä on tullut yleinen termi laissa.

Kuinka käytän MM:ää juridisessa kirjoituksessani?

Jos haluat käyttää MM:ää oikeudellisissa kirjoituksissasi, sinun tulee ensin tunnistaa säännös tai lauseke, joka koskee uutta tilannetta. Sitten sinun tulee tehdä tarvittavat muutokset pitäen olennaiset tosiasiat ennallaan. Lopuksi sinun tulee ilmoittaa, että säännös koskee uutta tilannetta, tarvittaessa MM.

Käytetäänkö MM:ää vain juridisessa kirjoittamisessa?

Ei, MM:ää ei käytetä vain juridisessa kirjoittamisessa. Sitä voidaan käyttää myös muissa yhteyksissä, joissa samankaltainen tilanne vaatii joitain mukautuksia säilyttäen kuitenkin olennaiset tosiasiat ennallaan. Sitä käytetään kuitenkin yleisimmin juridisessa kirjoittamisessa.

Voidaanko MM:ää käyttää puhutulla kielellä?

MM on latinalainen lause, jota ei yleisesti käytetä puhutussa kielessä. Voit kuitenkin käyttää sitä satunnaisissa keskusteluissa, jos se sopii aiheeseen tai tilanteeseen.

Onko MM:lle vaihtoehtoja?

Kyllä, MM:lle on useita vaihtoehtoja, kuten ”tarvillisilla muutoksilla”, ”soveltuvin osin mukautettu” ja ”muokattu vastaavasti”.

MM tai Mutatis Mutandis on latinankielinen ilmaus, jota käytetään yleisesti oikeudellisissa asiakirjoissa osoittamaan, että tietty määräys tai lauseke koskee uutta tilannetta, mutta tarvittavin muutoksin. Sen avulla oikeudelliset asiakirjat voivat olla joustavampia ja soveltuvia erilaisiin tilanteisiin kirjoittamatta niitä kokonaan uudelleen.