Mitä tarkoittaa kiertotalous

Yhteiskunnassa vuosikymmeniä vallinnut lineaarinen talousmalli on kestämätön. Lineaarisen talouden malli noudattaa ”ota, tee, hävitä” -lähestymistapaa. Tällaisessa mallissa resurssit otetaan talteen, käytetään ja lopulta hävitetään jätteeksi. Mallia ei voi ylläpitää ikuisesti, koska luonnonvarat ovat rajalliset. Nykyisellään poimimme enemmän resursseja kuin voidaan korvata ajoissa. Tässä kohtaa kiertotalous tulee vaihtoehtona.

Kiertotalouden tavoitteena on minimoida jätettä ja sulkea resurssien kulutuksen ja jätteen syntymisen välinen silmukka. Kiertotalouden mallissa jäte nähdään resurssina. Sitä käytetään uudelleen, uudelleenkäyttöön ja kierrätetään suljetun kierron järjestelmässä. Kiertotalouden käsite on viime aikoina saanut vetoa yritysten, hallitusten ja yksityishenkilöiden omaksuessa sitä useiden etujen vuoksi, kuten:

 • Luonnonvarojen suojelu
 • Hiilidioksidipäästöjen ja jätteen syntymisen vähentäminen
 • Työpaikkojen luominen ja talouskasvu
 • Kestävän liiketoiminnan edistäminen

Miten kiertotalous toimii?

Kiertotalous toimii kolmella periaatteella, nimittäin:

 1. Suunnittelu pitkäikäisyyteen ja kestävyyteen: Tuotteet on suunniteltu kestämään pidempään ja niitä on helppo käyttää uudelleen tai uudelleenkäyttöön. Tavoitteena on vähentää luonnonvarojen käyttöä ja vähentää jätteen syntymistä.
 2. Puhdas tuotanto: Valmistusprosessit on optimoitu vähentämään jätteentuotantoa ja saastumista. Materiaalit, joita ei voida käyttää uudelleen tai käyttää uudelleen, kierrätetään uusien tuotteiden luomiseksi.
 3. Suljetun kierron järjestelmät: Yhdestä prosessista syntyvä jäte käytetään uudelleen toisen prosessin syötteenä. Tavoitteena on minimoida jätettä ja säästää luonnonvaroja.

Kiertotalouden edut

Kiertotalouden etuja ovat mm.

 • Luonnonvarojen säilyttäminen
 • Jätteen ja saastumisen vähentäminen
 • Uusien työpaikkojen luominen ja talouskasvu
 • Kustannussäästöjä yrityksille
 • Kestävän liiketoiminnan edistäminen
 • Yhteisön toimeentulo ja hyvinvointi paranevat

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

 • Mitä on kiertotalous?

  Kiertotalous on vaihtoehtoinen lähestymistapa lineaaritalouden mallille, jonka tavoitteena on minimoida jätettä ja säästää resursseja käyttämällä uudelleen, uudelleenkäyttöä ja kierrättämällä jätettä suljetun kierron järjestelmässä.

 • Mitkä ovat kiertotalouden pääperiaatteet?

  Kiertotalouden pääperiaatteita ovat tuotteiden pitkäikäisyys ja kestävyys, valmistusprosessien optimointi jätteen ja saastumisen vähentämiseksi sekä suljetun kierron järjestelmien käyttö jätteen minimoimiseksi ja resurssien säästämiseksi.

 • Mitä hyötyä kiertotaloudesta on?

  Kiertotalouden etuja ovat luonnonvarojen säästäminen, jätteiden ja saasteiden vähentäminen, uusien työpaikkojen ja talouskasvun luominen, kustannussäästöt yrityksille, kestävien liiketoimintakäytäntöjen edistäminen sekä yhteisön toimeentulon ja hyvinvoinnin parantaminen.

 • Miksi kiertotalous on tärkeää?

  Kiertotalous on tärkeä, koska lineaaritalouden malli on kestämätön. Lineaaritalousmallissa resurssit otetaan talteen, käytetään ja lopulta hävitetään jätteeksi. Luonnonvarat ovat rajalliset, joten tätä mallia ei voida ylläpitää loputtomiin. Kiertotalouden tavoitteena on sulkea kierre resurssien kulutuksen ja jätteen syntymisen välillä käyttämällä uudelleen, uudelleenkäyttöä ja kierrättämällä jätettä suljetun kierron järjestelmässä. Tämä edistää kestävyyttä ja säästää luonnonvaroja.

 • Mitkä ovat esimerkkejä kiertotaloudesta?

  Joitakin esimerkkejä kiertotaloudesta ovat jätemateriaalien kierrättäminen uusien tuotteiden luomiseksi, tuotteiden uudelleenkäyttö pidentämään niiden käyttöikää ja uusiutuvien energialähteiden käyttö tuotantoprosessien tehostamiseksi.