Mitä tarkoittaa Ignorantia Non Excusat

Latinalainen maksiimi ”Ignorantia non excusat”, joka tarkoittaa ”tietämättömyys ei ole tekosyy”, on oikeusperiaate, jota sovelletaan rikosoikeuteen. Se tarkoittaa, että henkilö, joka rikkoo lakia, ei voi vedota lain tuntemattomuuteen puolustukseksi. Riippumatta siitä, tunteeko henkilö lakia vai ei, hänellä on silti lakisääteinen velvollisuus noudattaa sitä.

Lain tuntemattomuudella voi olla vakavia seurauksia. Henkilö, joka rikkoo lakia, voi saada lainmukaisen rangaistuksen, kuten sakon, vankeusrangaistuksen tai molemmat. Siksi on tärkeää olla tietoinen sinua koskevista laeista, erityisesti osaamis- tai liiketoiminta-alueellasi.

Syitä Maximiin

Maksimi ”tietämättömyys ei ole tekosyy” on ollut olemassa vuosisatoja, ja on syitä, miksi se on lain perusperiaate. Yksi tärkeimmistä syistä on, että se auttaa varmistamaan oikeuden toteutumisen. Jos sallittaisiin väittää, etteivät he olleet tietoisia rikkomastaan ​​laista, se loisi epätasaisen pelikentän, jossa toisilla saattaa olla sisäänrakennettu tekosyy toiminnalleen, kun taas toisilla ei.

Maksimi on myös rikollisen toiminnan pelote. Ihmiset osallistuvat harvemmin laittomaan toimintaan, jos he tietävät, että he eivät voi käyttää lain tietämättömyyttä puolustuksena tuomioistuimessa. Tämä maksiimi varmistaa, että henkilö on vastuussa teoistaan, vaikka hän ei olisi tietoinen käyttäytymisensä oikeudellisista seurauksista.

UKK

K: Mitä tapahtuu, jos rikon tietämättäni lakia?

V: Lain tietämättömyys ei ole tekosyy, joten saatat silti kohdata toimintasi oikeudelliset seuraukset. Jos pystyt kuitenkin todistamaan, että uskot perustellusti toimintasi laillisuuteen, tuomioistuimet voivat ottaa sen huomioon.

K: Kuka on vastuussa lain tuntemisesta?

V: Jokainen on vastuussa lain tuntemisesta. On kuitenkin erityisen tärkeää, että ammattilaiset, kuten lakimiehet tai kirjanpitäjät, ovat tietoisia heidän työssään sovellettavista laeista.

K: Voiko lain tietämättömyys koskaan olla puolustus?

V: Joissakin tapauksissa henkilö voi käyttää lain tuntemattomuutta puolustukseksi, jos hän on erityistilanteessa. Jos esimerkiksi väärää tietoa antanut valtion virkamies on johtanut henkilöä harhaan, hän voi käyttää puolustuksekseen lain tietämättömyyttä.

K: Mitä voin tehdä varmistaakseni, että tiedän minua koskevat lait?

V: On tärkeää tehdä oma tutkimus ja pysyä ajan tasalla lain muutoksista. Lisäksi, jos olet epävarma jostakin oikeudellisesta asiasta, on parasta kysyä neuvoa lakimieheltä.

Johtopäätös

Oikeudellinen maksiimi ”Ignorantia non excusat” on tärkeä rikosoikeuden periaate. Se tarkoittaa, että riippumatta siitä, tunteeko henkilö lakia vai ei, hänellä on silti lakisääteinen velvollisuus noudattaa sitä. Lain tietämättömyydellä voi olla vakavia seurauksia, joten on tärkeää pysyä ajan tasalla ja olla tietoinen sinua koskevista laeista.