Mitä tarkoittaa Malum In Se ja Malum Prohibitum

Mitä tulee rikosoikeuden ymmärtämiseen, on tärkeää tietää ero malum in se ja malum prohibitum lain välillä. Nämä kaksi lakityyppiä kuvaavat erilaisia ​​rikoksia ja niillä on eri vakavuusaste.

Mikä on Malum In Se?

Malum in se lait käsittelevät tekoja, jotka ovat luonnostaan ​​vääriä. Nämä ovat toimia, jotka yleisesti ymmärretään moraalittomina tai epäeettisiksi, kuten murhat, varkaudet ja pahoinpitelyt. Latinalainen termi ”malum in se” tarkoittaa ”väärin sinänsä”.

Tämän seurauksena malum in se lait ovat yleensä vakavampia ja aiheuttavat raskaampia rangaistuksia. Koska nämä teot nähdään luonnostaan ​​väärin, tulkinnalle tai lieventäville seikoille on vain vähän tilaa rangaistuksen suhteen.

Mikä on Malum Prohibitum?

Malum kielletty lait puolestaan ​​kuvaavat toimia, jotka ovat laittomia vain siksi, että ne ovat laissa kiellettyjä. Nämä eivät ole luonnostaan ​​vääriä tekoja, vaan tekoja, jotka ovat vain väärin, koska ne ovat lain vastaisia. Yleisiä esimerkkejä malum aizliegtum-rikoksista ovat käveleminen ja liikennerikkomukset.

Latinalainen termi ”malum aizliegtum” tarkoittaa ”väärin, koska se on kiellettyä”.

Koska malum kielletty lait eivät koske luonnostaan ​​vääriä tekoja, rangaistukset ovat yleensä lievempiä. Näiden lakien tulkinta voi olla myös avoimempaa keskustelulle, koska voi olla lieventäviä olosuhteita tai tilanteita, joissa rikos on tehty tietämättään tai tahattomasti.

Mitä eroja on?

Malum in se – ja malum kieltolakien välillä on useita keskeisiä eroja:

  • Malum in se lait käsittelevät luonnostaan ​​vääriä tekoja, kun taas malum kielletty lait käsittelevät tekoja, jotka ovat vain väärin, koska ne ovat laissa kiellettyjä.
  • Malum in se -laissa on yleensä ankarampia rangaistuksia, kun taas malum kiellettyjä laeissa on yleensä vähemmän ankaria rangaistuksia.
  • Kieltolakien tulkinta voi olla avoimempaa keskustelulle kuin malum in se -lakien tulkinta, koska voi olla lieventäviä olosuhteita tai tilanteita, joissa rikos on tehty tietämättään tai tahattomasti.

Usein kysytyt kysymykset Malum In Se- ja Malum Prohibitum -lakeista

Mitä eroa on malum in se ja malum kielletty välillä?

Malum in se -lait käsittelevät tekoja, jotka ovat luonnostaan ​​vääriä, kun taas malum kielletty lait käsittelevät tekoja, jotka ovat väärin vain siksi, että ne ovat lailla kiellettyjä.

Kummassa laissa on ankarampia rangaistuksia?

Malum in se -laissa on yleensä ankarammat rangaistukset kuin malum in se -laissa.

Voitko antaa esimerkin malum in se ja malum kielto laeista?

Malum in se: Murha, varkaus, pahoinpitely
Malum kielletty: Jaywalking, liikennerikkomukset

Onko malum kiellettyjen lakien tulkinta avoimempi keskustelulle?

Kyllä, voi olla lieventäviä olosuhteita tai tilanteita, joissa malum kielletty rikos on tehty tietämättään tai tahattomasti, mikä voi johtaa tulkintakeskusteluun.