Mitä tarkoittaa De Bono et Malo

Päätöksenteon maailmassa ihmiset jaetaan usein kahteen kategoriaan: ”hyviin” ja ”huonoihin” päätöksentekijöihin. Todellisuudessa päätöksenteko on kuitenkin monimutkaisempaa ja vivahteikkaampaa kuin yksinkertainen binääriluokitus. Tohtori Edward de Bono, johtava luovuuden ja ajattelutaitojen asiantuntija, loi termin ”de Bono et Malo” kuvaamaan ihmisen päätöksenteon kaksinaista luonnetta.

Mikä on de Bono et Malo?

De Bono et Malo on latinaa ja tarkoittaa ”hyvää ja pahaa”, ja se korostaa, että ihmisten päätöksenteko ei ole vain oikeiden tai väärien valintojen kysymys. Se tunnustaa, että meillä kaikilla on mahdollisuus tehdä sekä hyviä että huonoja päätöksiä ja että päätöksiimme vaikuttaa usein monimutkainen tekijöiden verkko, mukaan lukien tunteet, henkilökohtaiset ennakkoluulot ja ulkoiset olosuhteet.

Miksi on tärkeää ymmärtää de Bono et Malo?

Päätöksenteon kaksinaisuuden ymmärtäminen voi auttaa meitä tulemaan paremmiksi päätöksentekijöiksi. Sen sijaan, että leimaaisimme itseämme ”hyvinä” tai ”pahoina” päätöksentekijöinä, voimme tutkia erilaisia ​​tekijöitä, jotka vaikuttavat päätöksiimme ja pyrkiä parantamaan päätöksentekotaitojamme. De Bono et Malo myös muistuttaa meitä olemaan anteeksiantavaisempia omia ja muiden virheitä kohtaan, tunnustaen, että päätöksenteko on monimutkainen ja haastava prosessi.

Kuinka voit soveltaa de Bono et Maloa elämääsi?

Jos haluat soveltaa de Bono et Maloa elämääsi, aloita tunnustamalla, että hyvät ja huonot päätökset eivät ole ehdottomia, vaan pikemminkin asiayhteydestä ja näkökulmasta kiinni. Tämä tarkoittaa, että yhdessä tilanteessa hyvä päätös ei välttämättä ole hyvä toisessa ja päinvastoin. Kokeile erilaisia ​​päätöksentekotekniikoita, kuten aivoriihiä, analyyttistä ajattelua tai intuitiivista päätöksentekoa löytääksesi sinulle parhaiten sopivan lähestymistavan eri tilanteissa. Lopuksi harjoittele itsereflektiota ja opi virheistäsi parantaaksesi päätöksentekotaitojasi ajan myötä.

UKK

Mitä eroa on de Bonon et Malon ja muiden päätöksentekomallien välillä?

De Bono et Malo korostaa päätöksenteon kaksijakoisuutta, kun taas monet muut mallit keskittyvät ”oikean” päätöksen tunnistamiseen. Tämä tarkoittaa, että de Bono et Malo on joustavampi ja mukautuvampi erilaisiin tilanteisiin, kun taas muut mallit voivat olla jäykempiä ja sääntöpohjaisempia.

Kuinka tunnistan, kun henkilökohtaiset ennakkoluulot tai tunteet vaikuttavat päätöksentekooni?

Yksi tapa tunnistaa henkilökohtaisia ​​ennakkoluuloja ja tunteita on harjoitella itsetietoisuutta ja mindfulnessia. Kiinnitä huomiota ajatuksiisi ja tunteisiisi, kun teet päätöksiä, ja kysy itseltäsi, perustuvatko ne objektiivisiin faktoihin vai subjektiivisiin havaintoihin. Voit myös pyytää muilta palautetta saadaksesi objektiivisemman näkökulman päätöksentekoon.

Voiko de Bono et Maloa soveltaa ryhmäpäätöksentekoon?

Ehdottomasti. De Bono et Malo sopeutuu hyvin ryhmäpäätöksentekoon, koska se tunnustaa, että yksilölliset näkökulmat ja ennakkoluulot vaikuttavat ryhmäpäätösten muotoiluun. Luomalla luottamuksen, avoimen kommunikoinnin ja yhteistyön kulttuurin ryhmät voivat käyttää de Bono et Maloa tunnistaakseen eri päätöksentekomenetelmien vahvuudet ja heikkoudet ja tehdäkseen parempia päätöksiä yhdessä.