Mitä tarkoittaa caveat emptor

Oikeudellisesti ”caveat emptor” tarkoittaa ”antaa ostajan varoa”. Tämä periaate asettaa ostajalle velvollisuuden suorittaa due diligence -tutkimus ennen tuotteen tai palvelun ostamista. Oikeusjärjestelmä olettaa, että ostajalla on asiantuntemusta ja tietämystä voidakseen tehdä tietoisen päätöksen ostaessaan. Myyjällä tai myyjällä ei ole velvollisuutta luovuttaa tuotetta tai palvelua koskevia tietoja, ellei ostaja sitä pyydä. Tämä periaate pätee kaikissa liiketoimissa.

Kuinka Caveat Emptor toimii?

Ostaja on velvollinen vahvistamaan antamiensa tietojen oikeellisuuden ja oikeellisuuden ennen tuotteen tai palvelun ostopäätöstä. Toisin sanoen ostaja on vastuussa kaikista ostoon liittyvistä riskeistä. Jos ostaja luottaa myyjän antamiin tietoihin, hän saattaa ottaa riskejä, joita ei kerrota hänelle. Siksi on ihanteellista suorittaa due diligence ja olla ennakoiva tutkittaessa myyjää ja tarjottua tuotetta tai palvelua.

Poikkeukset Caveat Emptoriin

On tapauksia, joissa varoituksen emptor ei päde. Myyjän tulee paljastaa tietyt tuotteen tai palvelun käytettävyyteen tai turvallisuuteen vaikuttavat tiedot, kuten auton vialliset jarrut tai talon viallinen johdinjärjestelmä. Myyjän on ilmoitettava ostajalle tuotteessa tai palvelussa piilevistä virheistä, jotka eivät välttämättä ole heti näkyvissä. Kuluttajansuojalainsäädäntö on olemassa suojelemaan ostajia, jotka voivat olla haavoittuvia tietyissä liiketoimissa, kuten ostaessaan tuotteita Internetin kautta.

Mitä tapahtuu, jos Caveat Emptoria rikotaan?

Jos ostaja havaitsee tuotteessa tai palvelussa virheitä, joita ei ole julkistettu, myyjä voi joutua vastuuseen petoksesta tai harhaanjohtamisesta. Ostaja voi vaatia korvausta tai vahingonkorvausta harhaanjohtavien tai virheellisten tietojen vuoksi. Lisäksi myyjä voi joutua oikeustoimiin kuluttajansuojalakien rikkomisesta.

UKK

1. Mitä eroa on varoituksen emptorilla ja takuulla?

Caveat Emptor viittaa periaatteeseen, joka asettaa ostajan vastuulle due diligence -tutkimuksen suorittamisesta ennen tuotteen tai palvelun ostamista luottamatta myyjän tietoihin. Takuu puolestaan ​​on ostajan ja myyjän välinen sopimus, joka takaa, että tuote tai palvelu täyttää tietyt laatuodotukset. Myyjä lupaa korjata tai vaihtaa tuotteen, jos se ei täytä takuun vaatimuksia.

2. Voiko ostaja haastaa myyjän oikeuteen virheen ilmoittamatta jättämisestä, vaikka varoituksella?

Kyllä, ostajat voivat haastaa myyjän oikeuteen virheen paljastamatta jättämisestä, vaikka varoituksella. Jos virhe on jotain, josta myyjä tiesi, mutta ei paljastanut, myyjä voi olla vastuussa petoksesta tai harhaanjohtamisesta.

3. Mikä on caveat emptorin tarkoitus?

Caveat emptorin tarkoituksena on asettaa ostajalle vastuu tuotteen laadun arvioinnista. Se olettaa, että ostajalla on asiantuntemus ja tiedot due diligence -tutkimuksen suorittamiseen ennen ostoa. Tällä periaatteella varmistetaan oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus ostajan ja myyjän välillä kaikissa liiketoimissa.