Mitä tarkoittaa Ajax

Ajax tulee sanoista Asynchronous JavaScript and XML. Se on joukko verkkokehitystekniikoita, joita käytetään interaktiivisten verkkosovellusten luomiseen. Ajax sallii verkkosivujen ladata tietoja taustalla päivittämättä sivua. Tämä tarkoittaa, että verkkosovellukset voivat nyt toimia enemmän kuin työpöytäsovellukset, joissa tiedot voidaan päivittää reaaliajassa ilman sivun päivittämistä.

Ajax käyttää JavaScriptiä ja XML:ää, vaikka XML on sittemmin korvattu JSONilla useimmissa nykyaikaisissa sovelluksissa. JavaScriptiä käytetään tietojen lähettämiseen ja vastaanottamiseen palvelimelta ilman sivun päivittämistä. Tämä tehdään käyttämällä XMLHttpRequest (XHR) -objektia, joka lähettää pyynnön palvelimelle ja vastaanottaa vastauksen asynkronisesti.

Ajaxin asynkroninen luonne tarkoittaa, että käyttäjä voi jatkaa vuorovaikutusta sovelluksen kanssa, kun tietoja ladataan taustalla. Tämä voi luoda saumattomamman ja reagoivamman käyttökokemuksen.

Miten Ajax toimii?

Jotta voit käyttää Ajaxia, sinun on luotava JavaScript-toiminto, joka lähettää XMLHttpRequest-pyynnön palvelinpuolen komentosarjaan. Tämä komentosarja voi palauttaa tietoja XML- tai JSON-muodossa riippuen siitä, mitä tarvitaan.

Kun käyttäjä on vuorovaikutuksessa verkkosivun kanssa, JavaScript-toiminto käynnistyy. Funktio lähettää XMLHttpRequest-pyynnön palvelinpuolen komentosarjalle, joka käsittelee pyynnön ja palauttaa tiedot. JavaScript päivittää sitten verkkosivun uusilla tiedoilla ilman, että sivua tarvitsee päivittää.

UKK

Mitä eroa on Ajaxilla ja Aiaxilla?

Aiax on Ajaxin kirjoitusvirhe. Ne ovat sama asia, ja Ajax on oikea kirjoitusasu.

Mitä esimerkkejä Ajaxista on käytössä?

Joitakin esimerkkejä käytössä olevista Ajaxista ovat Google Maps, jossa karttatiedot päivittyvät reaaliajassa, kun käyttäjä siirtää karttaa, ja Facebook, johon voidaan lisätä uusia julkaisuja sivua päivittämättä. Ajaxia käytetään myös yleisesti verkkolomakkeissa käyttäjän syötteiden tarkistamiseen ilman sivun päivittämistä.

Toimiiko Ajax kaikilla verkkoselaimilla?

Ajaxia tukevat kaikki nykyaikaiset verkkoselaimet, mukaan lukien Chrome, Firefox, Safari ja Microsoft Edge. Internet Explorerin vanhemmat versiot eivät kuitenkaan välttämättä tue kaikkia Ajax-ominaisuuksia, joten on tärkeää testata sovelluksesi kaikissa yleisimmissä selaimissa.