Mitä tarkoittaa bruttokansantuote eli BKT

Bruttokansantuote (BKT) on rahallinen mitta, joka kuvaa kaikkien tietyllä maassa tietyllä ajanjaksolla, usein vuosittain, tuotettujen lopputuotteiden ja -palvelujen markkina-arvoa. BKT mittaa maan taloudellista suorituskykyä ja liittyy suoraan talouskasvuun. Se on tärkeä indikaattori maan taloudellisesta kunnosta, ja sitä käytetään usein päätöksentekopäätöksissä.

Maan bruttokansantuote sisältää kaikki sen kansalaisten ansaitsemat tulot riippumatta siitä, missä päin maailmaa he sijaitsevat. Se sisältää tulot palkasta, osingoista ja koroista. Se sisältää myös maan rajojen sisällä sijaitsevien yritysten voitot, mutta se ei sisällä maassa sijaitsevien ulkomaisten yritysten voittoja.

BKT on tärkeä mittari maan talouskasvulle, koska se osoittaa, kuinka paljon talous tuottaa ja kuinka paljon ihmiset tienaavat. Korkea bruttokansantuote osoittaa, että maan talous kasvaa, kun taas alhainen bruttokansantuote osoittaa talouden vaikeuksia. Taloustieteilijät ja päättäjät käyttävät näitä tietoja tehdäkseen päätöksiä hallituksen politiikoista, investoinneista ja muista taloudellisista asioista.

Miten BKT lasketaan?

BKT lasketaan laskemalla yhteen maan kansalaisten ja yritysten mittausjakson aikana tuottamien tavaroiden ja palveluiden yhteisarvo. BKTL:n laskemiseksi ekonomistit ottavat maan bruttokansantuotteen (BKT) ja lisäävät siihen maan kansalaisten ja yritysten ulkomaisista investoinneista ja työstä ansaitsemat nettotulot.

BKTL:n laskentakaava on:

BKT = BKT + ulkomaisista investoinneista ja kansalaisten ja yritysten työstä saama nettotulo

UKK

Mitä eroa on BKT:lla ja BKT:lla?

BKT mittaa taloudellista toimintaa, joka tapahtuu maan rajojen sisällä, kun taas BKT mittaa maan kansalaisten taloudellista toimintaa heidän sijainnistaan ​​riippumatta. Siksi BKT sisältää kaikki maan rajojen sisällä tuotetut tavarat ja palvelut, kun taas BKT sisältää kansalaisten ansaitsemat tulot riippumatta siitä, asuvatko he kotimaassa tai ulkomailla.

Miksi BKT:tä joskus kritisoidaan?

BKTL:tä on kritisoitu, koska se ei ota huomioon talouskasvun ympäristö- ja sosiaalikustannuksia. Se mittaa vain tuotettujen tavaroiden ja palvelujen rahallista arvoa eikä ota huomioon taloudellisesta toiminnasta aiheutuvia negatiivisia ulkoisvaikutuksia, kuten saastumista. Lisäksi BKT ei mittaa tulonjakoa maan sisällä, mikä voi olla tärkeä indikaattori maan taloudellisesta kunnosta.

Mikä on hyvä BKT asukasta kohden?

Hyvä BKT asukasta kohden vaihtelee maittain ja muuttuu ajan myötä. Vuodesta 2021 lähtien 10 suurinta maata, joiden BKT asukasta kohden on korkein, ovat Qatar, Macaon erityishallintoalue, Singapore, Luxemburg, Irlanti, Brunei Darussalam, Norja, Yhdistyneet arabiemiirikunnat, Sveitsi ja Hongkongin erityishallintoalue. Korkea bruttokansantuote henkeä kohti tarkoittaa maan kansalaisten korkeaa elintasoa.

Mitkä tekijät voivat vaikuttaa BKT:hen?

Useat tekijät voivat vaikuttaa maan bruttokansantuloon, mukaan lukien muutokset väestössä, tuottavuus, inflaatio, korot, valuuttakurssit ja hallituksen politiikka. Luonnonkatastrofit ja muut ulkoiset tapahtumat voivat myös vaikuttaa maan BKTL:oon.