Mitä tarkoittaa biomi

Biomi on suuri joukko kasveja ja eläimiä, jotka elävät tietyllä ilmastovyöhykkeellä. Ne luokitellaan niiden hallitsevan kasvillisuuden, kuten metsien, niittyjen tai aavikon, perusteella. Biomeja muokkaavat myös ympäristönsä fysikaaliset tekijät, kuten lämpötila ja sademäärä.

Biomien tyypit

On olemassa useita eri tyyppisiä biomeja, joita löytyy ympäri maailmaa. Nämä sisältävät:

  • Metsäbiomit: Nämä ovat metsien hallitsemia biomeja, joihin kuuluvat trooppiset sademetsät, lauhkeat metsät ja havumetsät. Metsäbiomit ovat tyypillisesti alueita, joilla on runsaasti sateita ja leutoja lämpötiloja.
  • Grassland Biomes: Nämä ovat biomeja, joita hallitsevat ruohokasvit ja joita löytyy alueilla, joilla on vähän sadetta. Esimerkkejä niittyjen biomeista ovat savannit, preeriat ja arot.
  • Aavikon biomit: Nämä ovat biomeja, joille on ominaista erittäin alhainen sademäärä ja korkea lämpötila. Esimerkkejä aavikkobiomeista ovat Sahara, Mojave ja Gobi.
  • Tundra Biomes: Nämä ovat biomeja, joita löytyy maailman alueilta, joilla on pitkät, kylmät talvet ja lyhyet, viileät kesät. Tundra-biomeille on ominaista ikirouta ja matala kasvillisuus.
  • Vesieliöt: Nämä ovat biomeja, joita löytyy vesistöistä, kuten valtameristä, joista ja järvistä. Vesieliöt luokitellaan edelleen makean veden ja meren biomeihin niiden suolapitoisuuden perusteella.

Biomien ominaisuudet

Jokaisella biomilla on ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka erottavat sen muista biomeista. Jotkut biomien ominaisuuksista ovat:

  • Ilmasto
  • Kasvillisuus
  • Eläinten elämää
  • Maantiede
  • Topografia

UKK

K: Mikä on yleisin biomi maan päällä?

V: Yleisin biomi maan päällä on valtameri. Se peittää yli 70 % planeetan pinnasta.

K: Mikä on maan suurin biomi?

V: Maan suurin biomi on taiga, joka tunnetaan myös boreaalisena metsänä. Se kattaa suuren osan Kanadasta, Alaskasta ja Venäjästä.

K: Mikä on pienin biomi maan päällä?

V: Pienin biomi maan päällä on chaparral. Sitä tavataan Kalifornian, Chilen ja Välimeren alueilla.

K: Miten ihmisen toiminta vaikuttaa biomeihin?

V: Ihmisen toiminnalla, kuten metsien hävityksellä, saastumisella ja ilmastonmuutoksella, voi olla merkittävä vaikutus biomeihin. Se voi aiheuttaa elinympäristön ja biologisen monimuotoisuuden menetystä sekä muuttaa biomin fyysisiä ominaisuuksia.