Mitä tarkoittaa AD (Anno Domini)

AD (Anno Domini) on latinalainen termi, jota käytetään viittaamaan Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeiseen ajanjaksoon. Termiä käytetään erottamaan tämä ajanjakso sitä edeltäneestä ajanjaksosta, jota usein kutsutaan eKr. (ennen Kristusta).

AD:n alkuperä

AD:n käyttö ajan merkintätapana juontaa juurensa 6. vuosisadalta. Sitä käytti ensin munkki nimeltä Dionysius Exiguus. Dionysios yritti luoda luotettavan järjestelmän pääsiäisen laskemiseen, ja hän päätti perustaa järjestelmänsä Jeesuksen Kristuksen syntymään. Hän loi vuosien laskentajärjestelmän, joka alkoi Jeesuksen syntymävuodella, jonka hän nimesi vuodeksi AD 1 (vaikka hän ei käyttänyt tuota termiä tuolloin).

Kuinka AD:ta käytetään nykyään

Nykyään AD:ta käytetään laajalti ajan merkintätapana länsimaissa. Se sisältyy usein kalenterijärjestelmiin, ja sitä käytetään edelleen historiallisten tapahtumien päivämäärään. On kuitenkin tapahtunut jonkin verran liikettä kohti maallisempaa termiä ajan merkitsemiseen, kuten CE (Common Era) tai BCE (Ennen yhteistä aikakautta).

UKK

Mitä eroa on AD:n ja BC:n välillä?

AD tarkoittaa Anno Domini, joka tarkoittaa ”Herramme vuonna”. Sitä käytetään merkitsemään aikaa Jeesuksen Kristuksen syntymän jälkeen. BC tarkoittaa ennen Kristusta ja sitä käytetään merkitsemään aikaa ennen Jeesuksen syntymää.

Minä vuonna AD alkoi?

Vuotta jKr 1 pidetään yleisesti Jeesuksen syntymävuotena, vaikka tarkasta vuodesta onkin kiistaa.

Käyttävätkö kaikki kulttuurit AD:ta ajan merkitsemiseen?

Ei, AD on ensisijaisesti käytössä länsimaissa. Muut kulttuurit voivat käyttää erilaisia ​​ajan merkintäjärjestelmiä.

Onko AD:n käyttö kiistanalainen?

AD:n käytöstä on ollut kiistaa viime vuosina. Jotkut ihmiset väittävät, että termi liittyy liian läheisesti kristinuskoon ja että pitäisi käyttää maallisempaa termiä. Toiset väittävät, että AD on tärkeä osa länsimaista historiaa ja se tulisi säilyttää.