Mitä tarkoittaa SKU

SKU tulee sanoista Stock Keeping Unit. Se on yksilöllinen tunniste, jonka jälleenmyyjät ovat määrittäneet tuotteelle varastonhallintaa ja seurantaa varten. Jokaisella kaupassa myytävällä tuotteella on oma SKU, jonka avulla jälleenmyyjät voivat seurata kunkin tuotteensa varastotasoja ja myyntitietoja.

SKU:n merkitystä liiketoiminnassa ei voi liioitella, sillä se auttaa jälleenmyyjiä useilla tavoilla:

  • Varastonhallinta – SKU:t auttavat jälleenmyyjiä pitämään kirjaa varastotasoistaan, jotta he tietävät, milloin tuotetta on täydennettävä ja kuinka paljon tilata.
  • Myyntianalyysi – Jälleenmyyjät analysoivat myyntitietoja SKU-tasolla tunnistaakseen suosittuja tuotteita, optimoidakseen hinnoittelua ja kohdistaakseen varaston täydennyksen.
  • Toiminnan tehokkuus – SKU:t auttavat vähittäiskauppiaita pitämään toimintansa tehokkaana, koska ne voivat nopeasti paikantaa tuotteet, täyttää tilaukset ja vähentää varastoja.

Ilman SKU:ita vähittäiskauppiailla olisi vaikeuksia hallita varastoaan, analysoida myyntitietoja tarkasti ja toimia tehokkaasti.

SKU:n luominen

SKU:n luominen on suhteellisen yksinkertaista ja vaatii muutaman tiedon. Seuraavat vaiheet kuvaavat SKU:n luomista:

  1. Valitse yksilöllinen merkkijono – SKU:n tulee olla helppo lukea ja muistaa, joten valitse jokaiselle tuotteelle yksilöllinen kirjain- ja numeroyhdistelmä.
  2. Sisällytä tuotetiedot – SKU:n tulee sisältää olennaiset tiedot tuotteesta, kuten tuotemerkki, luokka, väri ja koko.
  3. Yhdistä varastonhallintajärjestelmään – Varmista, että SKU vastaa varastonhallintajärjestelmääsi, jotta seuranta ja tunnistaminen on helppoa.

Esimerkiksi miesten kategoriassa olevan sinisen Niken t-paidan SKU voisi olla MIESTEN-PAITA-NIKE-SININEN-L.

UKK

Mitä eroa on SKU:lla ja UPC:llä?

UPC tai Universal Product Code on viivakoodi, jonka valmistajat määrittävät tuotteilleen. UPC-koodit sisältävät tietoja, kuten tuotteen nimen, kuvauksen ja hinnan. SKU:t sen sijaan ovat yksilöllisiä tunnisteita, jotka jälleenmyyjät ovat määrittäneet tuotteille varastonhallintatarkoituksiin. UPC:itä käytetään tuotteiden skannaukseen myyntipistejärjestelmissä, kun taas SKU:ita käytetään sisäiseen seurantaan ja toimintojen hallintaan.

Kuinka monta SKU:ta yrityksellä tulisi olla?

Yrityksen SKU-numeroiden määrä riippuu yrityksen koosta, toimialasta ja tuotevalikoimasta. Liian monta SKU:ta voi kuitenkin johtaa varastonhallintaongelmiin ja toiminnan tehottomuuteen. Yleisenä nyrkkisääntönä on, että yritysten tulee välttää SKU:n leviämistä ja keskittyä tarjoamaan tuotevalikoima, joka vastaa kohdeasiakkaiden tarpeita.

Mikä on SKU-taso?

SKU-taso viittaa tarkkuustasoon, jolla tietoja kerätään ja analysoidaan tietystä tuotteesta. Tämä voi sisältää myytyjen yksiköiden määrän, tuotetun tulon, voittomarginaalin tai minkä tahansa muun asiaankuuluvan mittarin. Tietojen analysointi SKU-tasolla auttaa jälleenmyyjiä ymmärtämään kunkin tuotteen suorituskykyä ja tekemään tietoon perustuvia päätöksiä varastonhallintaa ja hinnoittelustrategioita varten.

Voinko vaihtaa SKU:ta?

Kyllä, voit vaihtaa SKU:si tarvittaessa. On kuitenkin tärkeää varmistaa, että uusi SKU päivitetään varastonhallintajärjestelmässäsi ja muissa asiaankuuluvissa sijainneissa. SKU:n vaihtaminen ilman asianmukaista dokumentaatiota voi johtaa varastoeroihin ja hämmennykseen työntekijöiden keskuudessa.

SKU on kriittinen osa minkä tahansa jälleenmyyjän varastonhallinta- ja toimintastrategiaa. Sen avulla jälleenmyyjät voivat hallita varastojaan tehokkaasti, analysoida myyntitietoja tarkasti ja toimia tehokkaasti. Luomalla jäsennellyn ja skaalautuvan SKU-järjestelmän jälleenmyyjät voivat virtaviivaistaa toimintaansa ja parantaa tulostaan.