Mitä tarkoittaa skolionofobia

Skolionofobia, joka tunnetaan myös nimellä koulufobia, on eräänlainen ahdistuneisuushäiriö, joka vaikuttaa kaikenikäisiin yksilöihin, mutta se on yleisempi lapsilla ja nuorilla. Tälle fobialle on ominaista äärimmäinen pelko ja koulun ja kaiken siihen liittyvän välttäminen. Se voi kehittyä useista syistä ja voi vaikeuttaa sairastuneiden henkilöiden koulunkäyntiä ja koulutuksensa jatkamista.

Skolionofobian syyt

On useita syitä, miksi joku voi kehittää skolionofobiaa, mukaan lukien:

 • Aiemmat negatiiviset kokemukset koulussa, kuten kiusaaminen, häirintä tai syrjintä
 • Pelko akateemisesta epäonnistumisesta tai siitä, että ei pysty pysymään opetussuunnitelmassa
 • Eroahdistus vanhemmista tai huoltajista
 • Oppimisvaikeudet tai -vaikeudet
 • Perheongelmat, kuten avioero, sairaus tai taloudelliset kamppailut
 • Fyysiset tai mielenterveysongelmat, mukaan lukien sosiaalinen ahdistuneisuushäiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö tai masennus
 • Traumaattiset tapahtumat, kuten onnettomuudet, väkivalta tai luonnonkatastrofit

Skolionofobian oireet

Skolionofobian oireet voivat vaihdella henkilöstä toiseen ja voivat vaihdella lievistä vaikeisiin. Yleisiä oireita ovat:

 • Voimakas pelko kouluun osallistumisesta tai kouluun liittyvistä toiminnoista, kuten kokeista, esityksistä tai sosiaalisista tapahtumista
 • Fyysiset oireet, kuten pahoinvointi, oksentelu, päänsärky, vatsakivut ja huimaus, kun ajattelet koulua tai koulussa olemista
 • Emotionaaliset oireet, mukaan lukien ahdistus, paniikkikohtaukset, masennus, ärtyneisyys ja mielialan vaihtelut
 • Käyttäytymisoireet, kuten kieltäytyminen käymästä koulua tai osallistuminen koulun toimintaan, usein poissaolot, myöhästyminen ja vaikeudet keskittyä koulutehtäviin

Skolionofobian hoitovaihtoehdot

Skolionofobia voi olla haastavaa voittaa, mutta oikealla hoidolla on mahdollista hallita oireita ja parantaa sairastuneiden yksilöiden elämänlaatua. Seuraavia hoitovaihtoehtoja voidaan käyttää yksittäin tai yhdistelmänä:

 • Psykoterapia, kuten kognitiivis-käyttäytymisterapia (CBT) ja altistusterapia, voivat auttaa yksilöitä tunnistamaan ja haastamaan negatiiviset ajatuksensa ja uskomuksensa koulusta ja kehittämään selviytymisstrategioita ahdistuksen ja stressin hallitsemiseksi.
 • Lääkkeet, kuten masennuslääkkeet, ahdistuneisuuslääkkeet ja beetasalpaajat, voivat auttaa lievittämään skolionofobian oireita, etenkin kun niitä käytetään yhdessä psykoterapian kanssa
 • Elämäntapamuutokset, mukaan lukien liikunta, terveellinen ruokavalio, stressinhallinta ja sosiaalinen tuki, voivat edistää rentoutumista, lisätä itsetuntoa ja vähentää ahdistusta ja masennusta

Usein kysyttyä skolionofobiasta

Kuinka yleinen skolionofobia on?

Skolionofobia on suhteellisen yleinen ahdistuneisuushäiriö, jota esiintyy noin 2–5 prosentilla kouluikäisistä lapsista. Sitä voi kuitenkin esiintyä myös aikuisilla ja voi jatkua aikuisikään asti, jos sitä ei hoideta.

Voiko skolionofobia hävitä itsestään?

Skolionofobia häviää harvoin itsestään ja voi jopa pahentua ilman asianmukaista hoitoa. Varhainen puuttuminen ja tuki voivat auttaa estämään häiriön pahenemisen ja vaikuttamasta yksilön akateemiseen, sosiaaliseen ja emotionaaliseen kehitykseen.

Onko skolionofobia parannettavissa?

Vaikka skolionofobiaan ei ole parannuskeinoa, tila voidaan hoitaa tehokkaasti asianmukaisella hoidolla ja tuella. Hoidon tavoitteena on auttaa yksilöitä hallitsemaan oireitaan, kehittämään terveellisiä selviytymisstrategioita ja vähitellen voittamaan koulun pelkonsa.

Kuinka vanhemmat ja opettajat voivat auttaa lapsia, joilla on skolionofobia?

Vanhemmat ja opettajat voivat olla tärkeässä roolissa tukeessaan lapsia, joilla on skolionofobia:

 • Heidän huolensa ja pelkonsa kuunteleminen ilman tuomitsemista tai kritiikkiä
 • Auttaa heitä tunnistamaan ahdistuksensa perimmäinen syy ja puuttumaan siihen asianmukaisesti
 • Rohkaise heitä hakemaan ammattiapua, kuten neuvontaa tai terapiaa
 • Turvallisen ja tukevan ympäristön luominen kotona ja koulussa
 • Työskentely koulun henkilökunnan kanssa lapsen tarpeiden huomioon ottamiseksi ja hänen akateemisen edistymisen helpottamiseksi

Mitä skolionofobiaa sairastavat voivat tehdä selviytyäkseen oireistaan?

Skolionofobiaa sairastavat voivat kokeilla seuraavia selviytymisstrategioita oireidensa hallitsemiseksi:

 • Hengitysharjoitukset ja rentoutumistekniikat, kuten mindfulness ja meditaatio
 • Häiriötekniikat, kuten musiikin kuuntelu tai harrastus
 • Positiivista itsepuhetta ja -vahvistuksia
 • Asteittainen altistuminen kouluun liittyville tilanteille, alkaen vähemmän haastavista
 • Etsi tukea ystäviltä, ​​perheeltä tai mielenterveysalan ammattilaisilta

Vaikka skolionofobia voi olla heikentävä tila, se on mahdollista voittaa asianmukaisella hoidolla, tuella ja päättäväisyydellä. Hakemalla apua ja ottamalla käyttöön terveellisiä selviytymisstrategioita, skolionofobiaa sairastavat henkilöt voivat hallita ahdistustaan ​​ja elää täyttä elämää.