Mitä tarkoittaa Pax Vobiscum

Latinalaista ilmausta ”Pax Vobiscum” käytetään usein kristillisissä yhteyksissä ja se tarkoittaa ”Rauha kanssasi”. Se on yksinkertainen mutta voimakas lause, joka ilmaisee toivomuksen rauhasta ja hyvinvoinnista niille, joita puhutaan.

Pax Vobiscumin alkuperä

Ilmaus ”Pax Vobiscum” on peräisin Uudesta testamentista, erityisesti Luukkaan ja Johanneksen evankeliumeista. Luukkaan 10:5:ssä Jeesus käskee opetuslapsiaan toivottaa rauhaa niille, joita he tervehtivät, sanoen ”Kun tulette johonkin taloon, sano ensin: ’Rauha tälle talolle'”. Johannes 20:19 ja 21, kun Jeesus on noussut kuolleista, hän ilmestyy opetuslapsilleen ja tervehtii heitä sanoilla ”Rauha teille” tai ”Pax Vobiscum”.

Merkitys ja käyttö

Kuten aiemmin mainittiin, ”Pax Vobiscum” on rauhan ja hyvinvoinnin toive. Kristillisissä liturgioissa sitä käytetään usein tervehdyksenä tai vastauksena tervehdykseen.

On myös tärkeää huomata, että joissain yhteyksissä ”Pax Vobiscum” voidaan korvata sanalla ”Pax Domini”, joka tarkoittaa ”Herran rauha olkoon kanssasi”. Tätä käytetään usein katolisissa liturgioissa vastauksena juhlijan tervehdyttämiseen.

UKK

Mitä eroa on ”Pax Vobiscumin” ja ”Pax Dominin” välillä?

Suurin ero on, että ”Pax Vobiscum” on rauhantoive ihmiseltä ihmiselle, kun taas ”Pax Domini” on toive rauhasta Herralta. ”Pax Domini” käytetään usein katolisissa liturgioissa vastauksena juhlijan tervehdyttämiseen.

Käytetäänkö ”Pax Vobiscumia” vain kristillisissä yhteyksissä?

Vaikka ”Pax Vobiscum” on peräisin kristillisistä pyhistä kirjoituksista, sitä voidaan käyttää myös yleisemmin ilmaisemaan rauhan ja hyvinvoinnin toive. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi ei-uskonnollisissa yhteyksissä, kuten yksinkertaisessa tervehdyksessä ystävien välillä.

Onko ”Pax Vobiscumille” oikea vastaus?

Oikea vastaus on ”Et cum spiritu tuo”, joka tarkoittaa ”Ja hengelläsi”. Tämä vastaus löytyy myös katolisista liturgioista.